48G少儿成人电子琴自学培训学习视频课程+PDF电子版书籍百度网盘资源合集,包含电子琴启蒙/指法训练/乐理基础/简谱五线谱教学……等

少儿成人电子琴学习教程

🎁 点击成为VIP ☛  一次性打包获取01资源网全站所有资源+2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)+01专属代找服务

 ◉ 找资源,就找01,微信号:xue36658 


01资源网 致力于做全网最优质的资源整合和分享网站,网站资源只是非常小的一部分,01能搞到的资源全网最全,实力最强,欢迎加入我们的会员。

本套资源收集整理了系列少儿成人电子琴自学培训学习视频课程+PDF电子版书籍合集,百度网盘分享,文件大小共48G,包含电子琴启蒙/指法训练/乐理基础/简谱五线谱教学……等内容,涵盖学琴的故事、宋大叔学音乐、万宝柱、林文信……等名师课程。

 目录如下 

├─【电子琴教程】 [文件夹大小:48.09 GB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
1│ ├─少儿电子琴教程 [文件夹大小:3.91 GB 子文件夹数: 9 子文件数: 0]
2│ │ ├─9,儿童电子琴启蒙文档5本 [文件夹大小:99.66 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 【乐理】12大调音阶指法【01资源网:01zykk.com】.pdf (983.03 KB)
3│ │ │ │ 【教程】新编电子琴系列教程(上、下册)【01资源网:01zykk.com】.pdf (5.13 MB)
3│ │ │ │ 【教程】林文信12小时学会流行键盘应用曲集教材【01资源网:01zykk.com】.pdf (40.93 MB)
3│ │ │ │ 【教程】电子琴【01资源网:01zykk.com】.罗文琴【01资源网:01zykk.com】.儿童电子琴启蒙(上下)【01资源网:01zykk.com】.pdf (32.21 MB)
3│ │ │ │ 【教程】伯克利实践方法【01资源网:01zykk.com】.pdf (20.43 MB)
2│ │ ├─8,经典儿童歌曲歌谱大全1本 [文件夹大小:3.67 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
3│ │ │ │ 经典儿童歌曲歌谱大全.doc (3.67 MB)
2│ │ ├─7,少年儿童电子琴初级、中级、高级教程6集 [文件夹大小:569.87 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 6]
3│ │ │ │ 万宝柱:《少年儿童电子琴中级教程》(下)【01资源网:01zykk.com】.flv (99.18 MB)
3│ │ │ │ 万宝柱:《少年儿童电子琴中级教程》(上)【01资源网:01zykk.com】.flv (96.27 MB)
3│ │ │ │ 万宝柱:《少年儿童电子琴高级教程》(下)【01资源网:01zykk.com】.flv (96.99 MB)
3│ │ │ │ 万宝柱:《少年儿童电子琴高级教程》(上)【01资源网:01zykk.com】.flv (100.03 MB)
3│ │ │ │ 万宝柱:《少年儿童电子琴初级教程》(下)【01资源网:01zykk.com】.flv (90.57 MB)
3│ │ │ │ 万宝柱:《少年儿童电子琴初级教程》(上)【01资源网:01zykk.com】.flv (86.83 MB)
2│ │ ├─6,少儿电子琴入门14集 [文件夹大小:90.96 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 14]
3│ │ │ │ 14 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (11.92 MB)
3│ │ │ │ 13 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (8.59 MB)
3│ │ │ │ 12 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (7.1 MB)
3│ │ │ │ 11 少儿电子琴入门 大指穿指法【01资源网:01zykk.com】.flv (4.86 MB)
3│ │ │ │ 10 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (5.18 MB)
3│ │ │ │ 09 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (5.23 MB)
3│ │ │ │ 08少儿电子琴入门 C大调主三和弦【01资源网:01zykk.com】.flv (5.19 MB)
3│ │ │ │ 07 少儿电子琴入门 八分音符与四分附点音符【01资源网:01zykk.com】.flv (3.43 MB)
3│ │ │ │ 06 少儿电子琴入门 弧线的作用【01资源网:01zykk.com】.flv (3.27 MB)
3│ │ │ │ 05 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (6.48 MB)
3│ │ │ │ 04 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (7.89 MB)
3│ │ │ │ 03 少儿电子琴入门 学习音阶、认识键盘【01资源网:01zykk.com】.flv (5.79 MB)
3│ │ │ │ 02 主讲演出:刘雨辰 少儿电子琴入门【01资源网:01zykk.com】.flv (1.89 MB)
3│ │ │ │ 01 主讲演出:刘雨辰 少儿电子琴入门 【01资源网:01zykk.com】.flv (14.15 MB)
2│ │ ├─5,少儿电子琴教程18集 [文件夹大小:910.32 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 1]
3│ │ │ ├─少儿电子琴视频教程 [文件夹大小:713.42 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
4│ │ │ │ │ 《少年儿童电子琴中级教程》下【01资源网:01zykk.com】.flv (105.83 MB)
4│ │ │ │ │ 《少年儿童电子琴中级教程》上【01资源网:01zykk.com】.flv (115.48 MB)
4│ │ │ │ │ 《少年儿童电子琴高级教程》下【01资源网:01zykk.com】.flv (116.77 MB)
4│ │ │ │ │ 《少年儿童电子琴高级教程》上【01资源网:01zykk.com】.flv (116.46 MB)
4│ │ │ │ │ 《少儿电子琴初级教程》完整版【01资源网:01zykk.com】.flv (258.89 MB)
3│ │ │ ├─少儿电子琴入门(1-14) [文件夹大小:86.76 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门9【01资源网:01zykk.com】.flv (5.07 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门8【01资源网:01zykk.com】.flv (5.01 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门6【01资源网:01zykk.com】.flv (3.21 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门5【01资源网:01zykk.com】.flv (6.48 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门4【01资源网:01zykk.com】.flv (7.89 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门3【01资源网:01zykk.com】.flv (5.57 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门14【01资源网:01zykk.com】.flv (11.92 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门13【01资源网:01zykk.com】.flv (8.59 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门12【01资源网:01zykk.com】.flv (7.1 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门11【01资源网:01zykk.com】.flv (4.86 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门02【01资源网:01zykk.com】.flv (1.96 MB)
4│ │ │ │ │ 少儿电子琴入门01【01资源网:01zykk.com】.flv (19.1 MB)
3│ │ │ │ (电子琴基础教学指法基础).flv (110.14 MB)
2│ │ ├─4,儿童电子琴启蒙-全套教程43集 [文件夹大小:1012.14 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─儿童电子琴启蒙-下 [文件夹大小:546.73 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 22]
4│ │ │ │ ├─儿童电子琴启蒙B-配套书 [文件夹大小:11.28 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 55]
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一22_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (10.33 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一21_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (42.45 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一20_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (35.91 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一19_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (22.43 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一18_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (23.25 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一17_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (16.56 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一16_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (39.62 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一15_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (27.15 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一14_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (16.18 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一13_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (21.77 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一12_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (21.9 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一11_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (19.56 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一10_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (19.1 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一09_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (36.71 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一08_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (25.94 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一07_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (21.37 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一06_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (26.17 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一05_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (16.87 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一04_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (14.04 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一03_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (21.91 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一02_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (17.02 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一01_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (39.23 MB)
3│ │ │ ├─儿童电子琴启蒙-上 [文件夹大小:465.4 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 21]
4│ │ │ │ ├─儿童电子琴启蒙A-配套书 [文件夹大小:10.54 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 51]
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一21_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (10.33 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一20_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (21.56 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一19_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (15.54 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一18_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (21.8 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一17_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (15.45 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一16_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (16.87 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一15_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (12.11 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一14_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (24.73 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一13_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (17.56 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一12_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (15.12 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一11_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (25.16 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一10_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (24.71 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一09_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (20.37 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一08_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (23.17 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一07_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (18.73 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一06_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (20.81 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一05_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (24.5 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一04_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (22.01 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一03_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (31.32 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一02_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (14.36 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙一01_(new)【01资源网:01zykk.com】.mp4 (58.66 MB)
2│ │ ├─3,电子琴启蒙视频教程39集 [文件夹大小:229.53 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 40]
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 39【01资源网:01zykk.com】.mp4 (2 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 38【01资源网:01zykk.com】.mp4 (8.09 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 37【01资源网:01zykk.com】.mp4 (7.17 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 36【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.58 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 35【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.95 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 34【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.22 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 33【01资源网:01zykk.com】.mp4 (8.63 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 32【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.52 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 31【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.13 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 30【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.36 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 29【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.87 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 28【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.6 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 27【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.99 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 26【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.41 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 25【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.67 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 24【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.13 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 23【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.82 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 22【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.08 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 21【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.27 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 20【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.61 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 19【01资源网:01zykk.com】.mp4 (7.78 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 18【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.25 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 17【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.32 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 16【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.92 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 15【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.46 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 14【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.59 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 13【01资源网:01zykk.com】.mp4 (2.73 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 12【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.59 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 11【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.23 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 10【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.55 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 09【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.31 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 08【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.72 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 07【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.38 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 06【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.26 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 05【01资源网:01zykk.com】.mp4 (11.73 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 04【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.64 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 03【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.77 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 02【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.96 MB)
3│ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 01【01资源网:01zykk.com】.mp4 (7.02 MB)
3│ │ │ │ 电子琴【01资源网:01zykk.com】.罗文琴【01资源网:01zykk.com】.儿童电子琴启蒙(上下)【01资源网:01zykk.com】.pdf (32.21 MB)
2│ │ ├─2,儿童专用-简谱五线谱视频教程36集 [文件夹大小:885.86 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 37]
3│ │ │ │ 少儿专用乐理教程 – 五线谱【01资源网:01zykk.com】.简谱一起学【01资源网:01zykk.com】.pdf (4.54 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_主题曲【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.93 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇11-3【01资源网:01zykk.com】.mp4 (14.77 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇11-2【01资源网:01zykk.com】.mp4 (18.3 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇11-1【01资源网:01zykk.com】.mp4 (19.96 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇10-3【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.96 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇10-2【01资源网:01zykk.com】.mp4 (24.09 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇10-1【01资源网:01zykk.com】.mp4 (22.32 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇09【01资源网:01zykk.com】.mp4 (41.82 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇08【01资源网:01zykk.com】.mp4 (40.95 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇07【01资源网:01zykk.com】.mp4 (40.7 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇06【01资源网:01zykk.com】.mp4 (41.53 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇05【01资源网:01zykk.com】.mp4 (41.22 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇04【01资源网:01zykk.com】.mp4 (42.06 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇03【01资源网:01zykk.com】.mp4 (27.86 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇02【01资源网:01zykk.com】.mp4 (13.18 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱B_进阶篇01【01资源网:01zykk.com】.mp4 (41.48 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇05-6【01资源网:01zykk.com】.mp4 (9.73 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇05-5【01资源网:01zykk.com】.mp4 (9.24 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇05-4【01资源网:01zykk.com】.mp4 (20.03 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇05-3【01资源网:01zykk.com】.mp4 (2.72 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇05-2【01资源网:01zykk.com】.mp4 (2.92 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇05-1【01资源网:01zykk.com】.mp4 (13.3 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇04【01资源网:01zykk.com】.mp4 (39.26 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇03【01资源网:01zykk.com】.mp4 (39.71 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇02【01资源网:01zykk.com】.mp4 (39.72 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识五线谱A_启蒙篇01【01资源网:01zykk.com】.mp4 (38.74 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱05-5【01资源网:01zykk.com】.mp4 (10.18 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱05-4【01资源网:01zykk.com】.mp4 (9.42 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱05-3【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.92 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱05-2【01资源网:01zykk.com】.mp4 (19.92 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱05-1【01资源网:01zykk.com】.mp4 (12.67 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱04【01资源网:01zykk.com】.mp4 (40.65 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱03【01资源网:01zykk.com】.mp4 (36.47 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱02【01资源网:01zykk.com】.mp4 (40.63 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_认识简谱01【01资源网:01zykk.com】.mp4 (40.91 MB)
3│ │ │ │ 少儿专用_片尾曲【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.05 MB)
2│ │ ├─1,儿童电子琴启蒙(上下集)2集 [文件夹大小:197.48 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
3│ │ │ │ 儿童电子琴启蒙B.flv (103.3 MB)
3│ │ │ │ 儿童电子琴启蒙A.flv (94.18 MB)
1│ ├─成人电子琴学习必学教程 [文件夹大小:44.18 GB 子文件夹数: 5 子文件数: 0]
2│ │ ├─05 基础乐理教程(选学) [文件夹大小:22.61 GB 子文件夹数: 4 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─03、从零开始学简谱30节 [文件夹大小:844.31 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 32]
4│ │ │ │ │ 转调后和弦转换【01资源网:01zykk.com】.wmv (38.47 MB)
4│ │ │ │ │ 五线谱 简谱区别【01资源网:01zykk.com】.wmv (29.6 MB)
4│ │ │ │ │ 如何配合弦【01资源网:01zykk.com】.wmv (81.53 MB)
4│ │ │ │ │ 配合弦 存在【01资源网:01zykk.com】.wmv (39.38 MB)
4│ │ │ │ │ 简谱课件.ppt (13.47 MB)
4│ │ │ │ │ 简谱 五线谱互译【01资源网:01zykk.com】.wmv (27.84 MB)
4│ │ │ │ │ 歌曲看谱实战.ppt (3.23 MB)
4│ │ │ │ │ 23.和弦的构唱【01资源网:01zykk.com】.wmv (12.13 MB)
4│ │ │ │ │ 22.音程的构唱【01资源网:01zykk.com】.wmv (21.06 MB)
4│ │ │ │ │ 21.听音模唱 【01资源网:01zykk.com】.wmv (22.51 MB)
4│ │ │ │ │ 20.调 调式 【01资源网:01zykk.com】.wmv (31.11 MB)
4│ │ │ │ │ 19.九和弦. 挂 留和弦【01资源网:01zykk.com】.wmv (13.62 MB)
4│ │ │ │ │ 18.和弦的转位 标记【01资源网:01zykk.com】.wmv (14.08 MB)
4│ │ │ │ │ 17.七和弦【01资源网:01zykk.com】.wmv (27.05 MB)
4│ │ │ │ │ 1645 和声走向【01资源网:01zykk.com】.wmv (20.78 MB)
4│ │ │ │ │ 16.三和弦【01资源网:01zykk.com】.wmv (14.2 MB)
4│ │ │ │ │ 15634145和声走向【01资源网:01zykk.com】.wmv (70.49 MB)
4│ │ │ │ │ 15.变化音程 等音程【01资源网:01zykk.com】.wmv (47.21 MB)
4│ │ │ │ │ 14.音程概念【01资源网:01zykk.com】.wmv (81.91 MB)
4│ │ │ │ │ 13.一剪梅【01资源网:01zykk.com】.wmv (20.74 MB)
4│ │ │ │ │ 12.八六拍 同桌的你 【01资源网:01zykk.com】.wmv (8.92 MB)
4│ │ │ │ │ 11.四四拍节奏实战 紫竹调【01资源网:01zykk.com】.wmv (17.57 MB)
4│ │ │ │ │ 10.四三拍节奏 婚誓【01资源网:01zykk.com】.wmv (7.63 MB)
4│ │ │ │ │ 09.四二拍 唢呐配喇叭【01资源网:01zykk.com】.wmv (6.72 MB)
4│ │ │ │ │ 08.反复记号【01资源网:01zykk.com】.wmv (13.08 MB)
4│ │ │ │ │ 07.节奏强化1【01资源网:01zykk.com】.wmv (28.08 MB)
4│ │ │ │ │ 06.倚音【01资源网:01zykk.com】.wmv (10.32 MB)
4│ │ │ │ │ 05.强弱拍 弱起【01资源网:01zykk.com】.wmv (27.87 MB)
4│ │ │ │ │ 04.拍号 小节 【01资源网:01zykk.com】.wmv (15 MB)
4│ │ │ │ │ 03.切分节奏 【01资源网:01zykk.com】.wmv (16.69 MB)
4│ │ │ │ │ 02.打拍子 附点音乐【01资源网:01zykk.com】.wmv (42.46 MB)
4│ │ │ │ │ 01.基础入门【01资源网:01zykk.com】.wmv (19.57 MB)
3│ │ │ ├─03 电子琴乐理基础+简谱+五线谱教程 (宋大叔教音乐) [文件夹大小:19.68 GB 子文件夹数: 6 子文件数: 1]
4│ │ │ │ ├─宋大叔教音乐 伴奏 [文件夹大小:9.82 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 45]
5│ │ │ │ │ │ 45中国音阶的调性与和声.mp4 (157.9 MB)
5│ │ │ │ │ │ 44和声综合,目前的中国圣乐.mp4 (193.77 MB)
5│ │ │ │ │ │ 43平行调.mp4 (180.06 MB)
5│ │ │ │ │ │ 42六四和弦的使用.mp4 (179.75 MB)
5│ │ │ │ │ │ 41变化音与变化和弦.mp4 (375.68 MB)
5│ │ │ │ │ │ 40前奏,教堂终止与中国调式.mp4 (195.75 MB)
5│ │ │ │ │ │ 39挂留音与假II.mp4 (185.36 MB)
5│ │ │ │ │ │ 38无旋律伴奏四.mp4 (344.51 MB)
5│ │ │ │ │ │ 37近系调的使用续.mp4 (170.15 MB)
5│ │ │ │ │ │ 36近系调的使用.mp4 (180.54 MB)
5│ │ │ │ │ │ 35近系调.mp4 (182.88 MB)
5│ │ │ │ │ │ 34大调进入关系小调.mp4 (341.21 MB)
5│ │ │ │ │ │ 33小调进入关系大调.mp4 (179.86 MB)
5│ │ │ │ │ │ 32小调正三和弦的使用.mp4 (176.73 MB)
5│ │ │ │ │ │ 31小调的和弦与其名称.mp4 (189.98 MB)
5│ │ │ │ │ │ 30小调的调名与音阶.mp4 (368.53 MB)
5│ │ │ │ │ │ 29琶音伴奏续.mp4 (168.53 MB)
5│ │ │ │ │ │ 28琶音伴奏.mp4 (191.33 MB)
5│ │ │ │ │ │ 27中国旋律的和弦配置.mp4 (177.14 MB)
5│ │ │ │ │ │ 26各大调副三和弦的配置.mp4 (360.87 MB)
5│ │ │ │ │ │ 25副三和弦的配置与使用.mp4 (181.49 MB)
5│ │ │ │ │ │ 24副三和弦的使用.mp4 (185.03 MB)
5│ │ │ │ │ │ 23无旋律伴奏三.mp4 (198.04 MB)
5│ │ │ │ │ │ 22重属和弦前方的共同和弦.mp4 (379.77 MB)
5│ │ │ │ │ │ 21重属和弦的使用续.mp4 (158.19 MB)
5│ │ │ │ │ │ 20重属和弦的使用.mp4 (164.19 MB)
5│ │ │ │ │ │ 19重属和弦.mp4 (151.06 MB)
5│ │ │ │ │ │ 18上主和弦代下属和弦.mp4 (282.74 MB)
5│ │ │ │ │ │ 17右手加和弦音.mp4 (177.59 MB)
5│ │ │ │ │ │ 16其余大调的音节与和弦.mp4 (157.13 MB)
5│ │ │ │ │ │ 15无旋律伴奏二.mp4 (155.29 MB)
5│ │ │ │ │ │ 14F大调正三和弦与终止六四.mp4 (178.91 MB)
5│ │ │ │ │ │ 13F大调的音阶与和弦,五度链.mp4 (371.16 MB)
5│ │ │ │ │ │ 12G大调正三和弦与终止六四.mp4 (176.43 MB)
5│ │ │ │ │ │ 11G大调的音阶与和弦.mp4 (172.52 MB)
5│ │ │ │ │ │ 10无旋律伴奏一.mp4 (340.59 MB)
5│ │ │ │ │ │ 09和弦配置与和声外音.mp4 (172.27 MB)
5│ │ │ │ │ │ 08低音与和弦转位,踏板的使用.mp4 (168.95 MB)
5│ │ │ │ │ │ 07C大调属七和弦的弹奏.mp4 (165.7 MB)
5│ │ │ │ │ │ 06C大调正三和弦的弹奏.mp4 (161.67 MB)
5│ │ │ │ │ │ 05C大调的和弦与名称.mp4 (347.26 MB)
5│ │ │ │ │ │ 04音阶-小音阶.mp4 (175.34 MB)
5│ │ │ │ │ │ 03音阶-大音阶.mp4 (356.02 MB)
5│ │ │ │ │ │ 02音程二.mp4 (193.55 MB)
5│ │ │ │ │ │ 01音程一.mp4 (385.96 MB)
4│ │ │ │ ├─5、和声及编曲 [文件夹大小:1.98 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲50【01资源网:01zykk.com】.mp4 (203.08 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲49【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.57 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲48【01资源网:01zykk.com】.mp4 (201.95 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲47【01资源网:01zykk.com】.mp4 (204.24 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲46【01资源网:01zykk.com】.mp4 (203 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲45【01资源网:01zykk.com】.mp4 (203.1 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲44【01资源网:01zykk.com】.mp4 (199.84 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲43【01资源网:01zykk.com】.mp4 (204.44 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲42【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202 MB)
5│ │ │ │ │ │ 和声及编曲41【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.84 MB)
4│ │ │ │ ├─4、作曲及和弦 [文件夹大小:1.98 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦40.mp4 (196.53 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦39.mp4 (207.85 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦38.mp4 (201.75 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦37.mp4 (203.04 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦36.mp4 (197.7 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦35.mp4 (207.25 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦34.mp4 (202.75 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦33.mp4 (202.8 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦32.mp4 (204.15 MB)
5│ │ │ │ │ │ 作曲及和弦31.mp4 (200.35 MB)
4│ │ │ │ ├─3、简谱与五线谱的弹奏 [文件夹大小:1.97 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏30【01资源网:01zykk.com】.mp4 (203.46 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏29【01资源网:01zykk.com】.mp4 (200.28 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏28【01资源网:01zykk.com】.mp4 (201.97 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏27【01资源网:01zykk.com】.mp4 (203.54 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏26【01资源网:01zykk.com】.mp4 (201.62 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏25【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.28 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏24【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.1 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏23【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.19 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏22【01资源网:01zykk.com】.mp4 (203.48 MB)
5│ │ │ │ │ │ 简谱与五线谱的弹奏21【01资源网:01zykk.com】.mp4 (195.83 MB)
4│ │ │ │ ├─2、指挥与领唱二 [文件夹大小:1.97 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二20【01资源网:01zykk.com】.mp4 (201.73 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二19【01资源网:01zykk.com】.mp4 (199.98 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二18【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.91 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二17【01资源网:01zykk.com】.mp4 (200.68 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二16【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.12 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二15【01资源网:01zykk.com】.mp4 (199.03 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二14【01资源网:01zykk.com】.mp4 (203.33 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二13【01资源网:01zykk.com】.mp4 (199.12 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二12【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.46 MB)
5│ │ │ │ │ │ 指挥与领唱二11【01资源网:01zykk.com】.mp4 (201.38 MB)
4│ │ │ │ ├─1、看谱学歌与基础乐理 [文件夹大小:1.96 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理10【01资源网:01zykk.com】.mp4 (190.12 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理09【01资源网:01zykk.com】.mp4 (204.59 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理08【01资源网:01zykk.com】.mp4 (201.61 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理07【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.25 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理06【01资源网:01zykk.com】.mp4 (202.15 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理05【01资源网:01zykk.com】.mp4 (200.44 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理04【01资源网:01zykk.com】.mp4 (201.77 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理03【01资源网:01zykk.com】.mp4 (199.8 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理02【01资源网:01zykk.com】.mp4 (196.78 MB)
5│ │ │ │ │ │ 看谱学歌与基础乐理01【01资源网:01zykk.com】.mp4 (209.27 MB)
4│ │ │ │ │ 宋大叔教音乐.pdf (9 MB)
3│ │ │ ├─02、初识五线谱(视频+电子书)10节 [文件夹大小:743.5 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 15]
4│ │ │ │ │ 新概念乐理教程简谱 五线谱一起学【01资源网:01zykk.com】.【01资源网:01zykk.com】.pdf (11.23 MB)
4│ │ │ │ │ 五线谱首调识谱法与基本乐理【01资源网:01zykk.com】.pdf (3.64 MB)
4│ │ │ │ │ 五线谱守调识谱法与基本乐理【01资源网:01zykk.com】.pdf (7.3 MB)
4│ │ │ │ │ 五线谱十日通【01资源网:01zykk.com】.pdf (8.4 MB)
4│ │ │ │ │ 五线谱入门【01资源网:01zykk.com】.pdf (3.7 MB)
4│ │ │ │ │ 10、巩固练习【01资源网:01zykk.com】.mp4 (53.1 MB)
4│ │ │ │ │ 09、音的高低【01资源网:01zykk.com】.mp4 (25.1 MB)
4│ │ │ │ │ 08、高音频的中央C【01资源网:01zykk.com】.mp4 (109.25 MB)
4│ │ │ │ │ 07、低音谱的中央C【01资源网:01zykk.com】.mp4 (72.59 MB)
4│ │ │ │ │ 06、二分音符中央C【01资源网:01zykk.com】.mp4 (57.6 MB)
4│ │ │ │ │ 05、四分音符中央C【01资源网:01zykk.com】.mp4 (79.83 MB)
4│ │ │ │ │ 04、节拍与时值【01资源网:01zykk.com】.mp4 (96.14 MB)
4│ │ │ │ │ 03、手型与坐姿【01资源网:01zykk.com】.mp4 (105.07 MB)
4│ │ │ │ │ 02、初识音符【01资源网:01zykk.com】.mp4 (69.08 MB)
4│ │ │ │ │ 01、初识五线谱【01资源网:01zykk.com】.mp4 (41.49 MB)
3│ │ │ ├─01、乐理入门篇20节(推荐) [文件夹大小:1.38 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 20]
4│ │ │ │ │ 20 入门篇结语【01资源网:01zykk.com】.mov (11.45 MB)
4│ │ │ │ │ 19 简谱【01资源网:01zykk.com】.mov (59.25 MB)
4│ │ │ │ │ 18 调与调号基础【01资源网:01zykk.com】.mov (98.01 MB)
4│ │ │ │ │ 17 和弦基础【01资源网:01zykk.com】.mov (63.02 MB)
4│ │ │ │ │ 16网课习题音程基础【01资源网:01zykk.com】.m4v (16.76 MB)
4│ │ │ │ │ 15 音程的听觉差异【01资源网:01zykk.com】.mov (37 MB)
4│ │ │ │ │ 14 级数之别【01资源网:01zykk.com】.mov (120.27 MB)
4│ │ │ │ │ 13 音程深度预习【01资源网:01zykk.com】.mov (50.98 MB)
4│ │ │ │ │ 12 音程的级数【01资源网:01zykk.com】.mov (55.83 MB)
4│ │ │ │ │ 11 讲在课程继续之前【01资源网:01zykk.com】.mov (25.3 MB)
4│ │ │ │ │ 10 节奏 节拍 节奏型【01资源网:01zykk.com】.mov (5.72 MB)
4│ │ │ │ │ 09 节奏节拍【01资源网:01zykk.com】.mov (93.86 MB)
4│ │ │ │ │ 08 延音线 附点【01资源网:01zykk.com】.wmv (87.15 MB)
4│ │ │ │ │ 07 休止符【01资源网:01zykk.com】.mov (26.22 MB)
4│ │ │ │ │ 06 音符时值的划分【01资源网:01zykk.com】.mov (115.29 MB)
4│ │ │ │ │ 05 黑键【01资源网:01zykk.com】.wmv (194.76 MB)
4│ │ │ │ │ 04 初识五线谱【01资源网:01zykk.com】.wmv (165.88 MB)
4│ │ │ │ │ 03 乐理 音级 键盘【01资源网:01zykk.com】.mov (81.5 MB)
4│ │ │ │ │ 02 音与音的基本属性【01资源网:01zykk.com】.wmv (65.37 MB)
4│ │ │ │ │ 01 开学致辞【01资源网:01zykk.com】.wmv (39.83 MB)
2│ │ ├─04 指法学习 [文件夹大小:1.11 GB 子文件夹数: 1 子文件数: 3]
3│ │ │ ├─电子琴指法基础视频教学13集 [文件夹大小:1.11 GB 子文件夹数: 1 子文件数: 1]
4│ │ │ │ ├─《林文信12小时学会流行键盘基础教程》 [文件夹大小:1 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程教材【01资源网:01zykk.com】.pdf【01资源网:01zykk.com】.pdf (44.74 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程12【01资源网:01zykk.com】.flv (89.21 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程11【01资源网:01zykk.com】.flv (87.7 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程10【01资源网:01zykk.com】.flv (82.98 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程09【01资源网:01zykk.com】.flv (89.51 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程08【01资源网:01zykk.com】.flv (83.29 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程07【01资源网:01zykk.com】.flv (94.31 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程06【01资源网:01zykk.com】.flv (83.55 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程05【01资源网:01zykk.com】.flv (74.81 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程04【01资源网:01zykk.com】.flv (69.13 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程03【01资源网:01zykk.com】.flv (73.72 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程02【01资源网:01zykk.com】.flv (83.41 MB)
5│ │ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程01【01资源网:01zykk.com】.flv (69.86 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学(电子琴基础教学指法基础).flv (110.14 MB)
3│ │ │ │ 钢琴电子琴基本指法(图文)【01资源网:01zykk.com】.pdf (3.8 MB)
3│ │ │ │ 电子琴指法训练新观念【01资源网:01zykk.com】.pdf (324.23 KB)
3│ │ │ │ 电子琴多指和弦指法表【01资源网:01zykk.com】.doc (46 KB)
2│ │ ├─03 电子琴电子书教程 [文件夹大小:142.76 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 17]
3│ │ │ │ 循序渐进学弹电子琴【01资源网:01zykk.com】.pdf (1.74 MB)
3│ │ │ │ 新编电子琴系列教程-上、下册)277页【01资源网:01zykk.com】.pdf (5.21 MB)
3│ │ │ │ 实用电子琴基础教程【01资源网:01zykk.com】.pdf (15.23 MB)
3│ │ │ │ 轻松自学键盘带书签【01资源网:01zykk.com】.pdf (10.45 MB)
3│ │ │ │ 流行歌曲写作_旋律【01资源网:01zykk.com】.pdf (22.68 MB)
3│ │ │ │ 流行歌曲写作_和声【01资源网:01zykk.com】.pdf (27.12 MB)
3│ │ │ │ 儿童电子琴启蒙·下【01资源网:01zykk.com】.pdf (11.32 MB)
3│ │ │ │ 儿童电子琴启蒙·上【01资源网:01zykk.com】.pdf (10.57 MB)
3│ │ │ │ 电子琴原理、使用与维修-288页-8【01资源网:01zykk.com】.0M【01资源网:01zykk.com】.pdf (7.93 MB)
3│ │ │ │ 电子琴入门一点通【01资源网:01zykk.com】.pdf (2.17 MB)
3│ │ │ │ 电子琴典谱:中外名典精选100首【01资源网:01zykk.com】.pdf (1.51 MB)
3│ │ │ │ 电子琴弹奏入门【01资源网:01zykk.com】.pdf (3.84 MB)
3│ │ │ │ 电子琴常用和弦列表【01资源网:01zykk.com】.doc (336 KB)
3│ │ │ │ 从0起步学电子琴轻松入门【01资源网:01zykk.com】.pdf (2.06 MB)
3│ │ │ │ 伯克利实践方法__键盘【01资源网:01zykk.com】.pdf (20.43 MB)
3│ │ │ │ _强力记忆法_口诀_五线谱速学识谱法【01资源网:01zykk.com】.pdf (153.11 KB)
3│ │ │ │ Copy of string-quartet-page-2【01资源网:01zykk.com】.pdf (17.15 KB)
2│ │ ├─02 十二套名师成人学习电子琴视频教学(参考学习) [文件夹大小:14.75 GB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─12《电子琴DVD》【4集全】 [文件夹大小:2.5 GB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
4│ │ │ │ ├─电子琴DVD2 [文件夹大小:977.13 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_1.VOB.mpg (976.57 MB)
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_0.IFO (128 KB)
5│ │ │ │ │ │ VIDEO_TS.VOB.mpg (384 KB)
5│ │ │ │ │ │ VIDEO_TS.IFO (64 KB)
4│ │ │ │ ├─电子琴DVD1 [文件夹大小:1.55 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_3.VOB.mpg (610.65 MB)
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_2.VOB.mpg (976.81 MB)
3│ │ │ ├─11《电子琴入门教学》 [文件夹大小:416.06 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 电子琴入门2.rmvb (204.7 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴入门1.rmvb (211.37 MB)
3│ │ │ ├─10《电子琴教学》音频 [文件夹大小:50.88 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 32]
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(5)【01资源网:01zykk.com】.wma (1 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(4)【01资源网:01zykk.com】.wma (970.4 KB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(3)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.19 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(2)【01资源网:01zykk.com】.wma (2.08 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(19)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.81 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(18)【01资源网:01zykk.com】.wma (2.6 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(16)【01资源网:01zykk.com】.wma (870.4 KB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(15)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.16 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(14)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.98 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(13)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.92 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(12)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.53 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(11)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.63 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学2(10)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.54 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(9)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.29 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(8)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.16 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(7)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.37 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(6)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.45 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(5)【01资源网:01zykk.com】.wma (801.64 KB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(4)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.89 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(3)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.89 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(2)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.52 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(10)【01资源网:01zykk.com】.wma (2.2 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(19)【01资源网:01zykk.com】.wma (2.6 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(18)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.81 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(17)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.98 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(16)【01资源网:01zykk.com】.wma (870.4 KB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(15)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.16 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(14)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.98 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(13)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.26 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(12)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.77 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴教学1(11)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.7 MB)
4│ │ │ │ │ 】电子琴教学2(17)【01资源网:01zykk.com】.wma (1.98 MB)
3│ │ │ ├─09《电子琴教程》【33集全】 [文件夹大小:178.41 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 0]
4│ │ │ │ ├─关锐红电子琴视频教程 [文件夹大小:178.41 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 33]
5│ │ │ │ │ │ 033.flv (6.74 MB)
5│ │ │ │ │ │ 032.flv (4.77 MB)
5│ │ │ │ │ │ 031.flv (3.89 MB)
5│ │ │ │ │ │ 030.flv (2.78 MB)
5│ │ │ │ │ │ 029.flv (3.54 MB)
5│ │ │ │ │ │ 028.flv (1.53 MB)
5│ │ │ │ │ │ 027.flv (5.63 MB)
5│ │ │ │ │ │ 026.flv (4.8 MB)
5│ │ │ │ │ │ 025.flv (2.59 MB)
5│ │ │ │ │ │ 024.flv (3 MB)
5│ │ │ │ │ │ 023.flv (5.06 MB)
5│ │ │ │ │ │ 022.flv (7.71 MB)
5│ │ │ │ │ │ 021.flv (5.51 MB)
5│ │ │ │ │ │ 020.flv (5.52 MB)
5│ │ │ │ │ │ 019.flv (4.16 MB)
5│ │ │ │ │ │ 018.flv (6.96 MB)
5│ │ │ │ │ │ 017.flv (3.53 MB)
5│ │ │ │ │ │ 016.flv (3.29 MB)
5│ │ │ │ │ │ 015.flv (7.41 MB)
5│ │ │ │ │ │ 014.flv (7.75 MB)
5│ │ │ │ │ │ 013.flv (6.06 MB)
5│ │ │ │ │ │ 012.flv (7.85 MB)
5│ │ │ │ │ │ 011.flv (3.78 MB)
5│ │ │ │ │ │ 010.flv (5.9 MB)
5│ │ │ │ │ │ 009.flv (7.51 MB)
5│ │ │ │ │ │ 008.flv (7.85 MB)
5│ │ │ │ │ │ 007.flv (4.21 MB)
5│ │ │ │ │ │ 006.flv (6.72 MB)
5│ │ │ │ │ │ 005.flv (7.78 MB)
5│ │ │ │ │ │ 004.flv (7.62 MB)
5│ │ │ │ │ │ 003.flv (7.63 MB)
5│ │ │ │ │ │ 002.flv (5.03 MB)
5│ │ │ │ │ │ 001.flv (4.31 MB)
3│ │ │ ├─08《轻松自学电子琴》【5集全】 [文件夹大小:4.3 GB 子文件夹数: 1 子文件数: 0]
4│ │ │ │ ├─VIDEO_TS [文件夹大小:4.3 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_5.VOB.mpg (306.54 MB)
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_4.VOB.mpg (1023.97 MB)
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_3.VOB.mpg (1023.97 MB)
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_2.VOB.mpg (1023.97 MB)
5│ │ │ │ │ │ VTS_01_1.VOB.mpg (1023.97 MB)
3│ │ │ ├─07《电子琴入门教程》【8集全】 [文件夹大小:774.08 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 8]
4│ │ │ │ │ AVSEQ08.DAT.mpg (181.46 MB)
4│ │ │ │ │ AVSEQ07.DAT.mpg (85.84 MB)
4│ │ │ │ │ AVSEQ06.DAT.mpg (66.43 MB)
4│ │ │ │ │ AVSEQ05.DAT.mpg (155.76 MB)
4│ │ │ │ │ AVSEQ04.DAT.mpg (49.51 MB)
4│ │ │ │ │ AVSEQ03.DAT.mpg (186.06 MB)
4│ │ │ │ │ AVSEQ02.DAT.mpg (47.07 MB)
4│ │ │ │ │ AVSEQ01.DAT.mpg (1.95 MB)
3│ │ │ ├─06 《电子琴教程》【14集全】 [文件夹大小:90.96 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 14]
4│ │ │ │ │ 14 少儿电子琴入门.flv (11.92 MB)
4│ │ │ │ │ 13 少儿电子琴入门.flv (8.59 MB)
4│ │ │ │ │ 12 少儿电子琴入门.flv (7.1 MB)
4│ │ │ │ │ 11 少儿电子琴入门 大指穿指法.flv (4.86 MB)
4│ │ │ │ │ 10 少儿电子琴入门.flv (5.18 MB)
4│ │ │ │ │ 09 少儿电子琴入门.flv (5.23 MB)
4│ │ │ │ │ 08少儿电子琴入门 C大调主三和弦.flv (5.19 MB)
4│ │ │ │ │ 07 少儿电子琴入门 八分音符与四分附点音符.flv (3.43 MB)
4│ │ │ │ │ 06 少儿电子琴入门 弧线的作用.flv (3.27 MB)
4│ │ │ │ │ 05 少儿电子琴入门.flv (6.48 MB)
4│ │ │ │ │ 04 少儿电子琴入门.flv (7.89 MB)
4│ │ │ │ │ 03 少儿电子琴入门 学习音阶、认识键盘.flv (5.79 MB)
4│ │ │ │ │ 02 主讲演出:刘雨辰 少儿电子琴入门.flv (1.89 MB)
4│ │ │ │ │ 01 主讲演出:刘雨辰 少儿电子琴入门.flv (14.15 MB)
3│ │ │ ├─05 成人电子琴教程
4│ │ │ │ ├─第一部分电子琴视频教程 [文件夹大小:1.05 GB 子文件夹数: 1 子文件数: 24]
5│ │ │ │ │ ├─第一部分视频教程配套乐谱 [文件夹大小:3.05 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 20]
6│ │ │ │ │ │ │ 作品599二十三首.jpg (84.82 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 新年好.jpg (81.72 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 送别.jpg (112.6 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 四季歌.jpg (100.18 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 十二种常见节奏.jpg (65.27 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 马车夫之歌(一).jpg (122.78 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 马车夫之歌(二).jpg (128.16 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 卡普里岛.jpg (99.98 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 欢乐颂.jpg (86.41 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 粉刷匠.jpg (100.67 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 单指和弦构成及常用指法.jpg (100.78 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 彩云追月.jpg (98.74 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ do re mi.jpg (102.2 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 6、祝你幸福.jpg (230.96 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 5、祝你幸福.jpg (258.58 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 4、快乐女战士.jpg (259.44 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 3、快乐女战士.jpg (251.96 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 2、快乐女战士.jpg (296.34 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 1、快乐女战士.jpg (306.2 KB)
6│ │ │ │ │ │ │ 0、洗衣歌.jpg (234.74 KB)
5│ │ │ │ │ │ 视频播放目录.txt (913 Byte)
5│ │ │ │ │ │ 23、祝你幸福.flv (32.48 MB)
5│ │ │ │ │ │ 22、快乐女战士.flv (31.34 MB)
5│ │ │ │ │ │ 21、洗衣歌.flv (16.46 MB)
5│ │ │ │ │ │ 20、68拍讲解及应用.flv (40.22 MB)
5│ │ │ │ │ │ 19、八分休止符开始即后半拍起音的节奏讲解及练习曲演奏(3).flv (34.3 MB)
5│ │ │ │ │ │ 18、附点十六分音符节奏讲解及练习曲演奏(2).flv (61.01 MB)
5│ │ │ │ │ │ 17、十六分音符节奏讲解及练习曲演奏.flv (35.53 MB)
5│ │ │ │ │ │ 16、切分音节奏讲解及练习曲演奏.flv (41.16 MB)
5│ │ │ │ │ │ 15、附点八分音符节奏讲解及练习曲演奏.flv (41.92 MB)
5│ │ │ │ │ │ 14、附点四分音符节奏讲解及练习曲演奏.flv (53.3 MB)
5│ │ │ │ │ │ 13、八分音符节奏讲解及练习曲演奏.flv (76.83 MB)
5│ │ │ │ │ │ 12、二分音符和四分音符节奏讲解及练习曲演奏.flv (26.2 MB)
5│ │ │ │ │ │ 11、十二种基本节奏.flv (70.22 MB)
5│ │ │ │ │ │ 10、电子琴弹奏基本指法.flv (69.81 MB)
5│ │ │ │ │ │ 09、电子琴乐曲的练习步骤.flv (58.03 MB)
5│ │ │ │ │ │ 08、和弦练习.flv (50.81 MB)
5│ │ │ │ │ │ 07、触键练习.flv (101.8 MB)
5│ │ │ │ │ │ 06、电子琴演奏的基本要求.flv (32.58 MB)
5│ │ │ │ │ │ 05、电子琴学习的前期准备.flv (12.58 MB)
5│ │ │ │ │ │ 04、大谱表 音名 唱名与键盘对照.flv (25.3 MB)
5│ │ │ │ │ │ 03、识谱.flv (100.95 MB)
5│ │ │ │ │ │ 02、音阶.flv (32.77 MB)
5│ │ │ │ │ │ 01、认识电子琴.flv (23.6 MB)
4│ │ │ │ ├─第二部分电子琴视频教程 [文件夹大小:470.25 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 19]
5│ │ │ │ │ ├─第二部分视频教程配套乐谱 [文件夹大小:6.3 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
6│ │ │ │ │ │ │ 电子琴配套电子书.pdf (6.3 MB)
5│ │ │ │ │ │ 视频播放说明.txt (343 Byte)
5│ │ │ │ │ │ 9、曲目讲解及演奏示范《小星星》.DAT (17.83 MB)
5│ │ │ │ │ │ 8、曲目讲解及演奏示范《粉刷匠》.DAT (18.37 MB)
5│ │ │ │ │ │ 7、曲目讲解及演奏示范《轻轻的划》.DAT (23.81 MB)
5│ │ │ │ │ │ 6、右手的基本指法.DAT (23.24 MB)
5│ │ │ │ │ │ 5、左手和弦.DAT (11.36 MB)
5│ │ │ │ │ │ 4、音符和休止符的时值.DAT (33.32 MB)
5│ │ │ │ │ │ 3、认识五线谱.DAT (29.97 MB)
5│ │ │ │ │ │ 2、正确的坐姿及弹奏姿势.DAT (8.4 MB)
5│ │ │ │ │ │ 1、认识电子琴.DAT (20.8 MB)
5│ │ │ │ │ │ 18、曲目讲解及演奏示范《掀起你的盖头来》.DAT (30.05 MB)
5│ │ │ │ │ │ 17、曲目讲解及演奏示范《送别》.DAT (27.53 MB)
5│ │ │ │ │ │ 16、曲目讲解及演奏示范《月亮代表我的心》.DAT (37.06 MB)
5│ │ │ │ │ │ 15、曲目讲解及演奏示范《故乡的亲人》.DAT (27.76 MB)
5│ │ │ │ │ │ 14、曲目讲解及演奏示范《友谊地久天长》.DAT (31.59 MB)
5│ │ │ │ │ │ 13、曲目讲解及演奏示范《哦!苏安娜》.DAT (34.7 MB)
5│ │ │ │ │ │ 12、曲目讲解及演奏示范《喀秋莎》.DAT (25.4 MB)
5│ │ │ │ │ │ 11、曲目讲解及演奏示范《多年以前》.DAT (28.42 MB)
5│ │ │ │ │ │ 10、曲目讲解及演奏示范《雪绒花》.DAT (34.33 MB)
3│ │ │ ├─04 《从零起步学电子琴》【3集+配套教材】 [文件夹大小:159.51 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
4│ │ │ │ │ 从零起步学电子琴3【01资源网:01zykk.com】.flv (35.9 MB)
4│ │ │ │ │ 从零起步学电子琴2【01资源网:01zykk.com】.flv (59.9 MB)
4│ │ │ │ │ 从零起步学电子琴1【01资源网:01zykk.com】.flv (61.65 MB)
4│ │ │ │ │ 从0起步学电子琴轻松入门【01资源网:01zykk.com】.pdf (2.06 MB)
3│ │ │ ├─03《电子琴基础入门》【12集+配套教材】 [文件夹大小:2.08 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程教材【01资源网:01zykk.com】.pdf (44.74 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-12【01资源网:01zykk.com】.rmvb (178.83 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-11【01资源网:01zykk.com】.rmvb (175.81 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-10【01资源网:01zykk.com】.rmvb (166.31 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-09【01资源网:01zykk.com】.rmvb (185.35 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-08【01资源网:01zykk.com】.rmvb (172.48 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-07【01资源网:01zykk.com】.rmvb (195.3 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-06【01资源网:01zykk.com】.rmvb (173.04 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-05【01资源网:01zykk.com】.rmvb (173.79 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-04【01资源网:01zykk.com】.rmvb (160.65 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-03【01资源网:01zykk.com】.rmvb (171.17 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-02【01资源网:01zykk.com】.rmvb (172.65 MB)
4│ │ │ │ │ 林文信12小时学会流行键盘基础教程-01【01资源网:01zykk.com】.rmvb (162.35 MB)
3│ │ │ ├─02《电子琴教程》【39集+配套教材】 [文件夹大小:229.53 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 40]
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程电子教材【01资源网:01zykk.com】.pdf (32.21 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 39【01资源网:01zykk.com】.mp4 (2 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 38【01资源网:01zykk.com】.mp4 (8.09 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 37【01资源网:01zykk.com】.mp4 (7.17 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 36【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.58 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 35【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.95 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 34【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.22 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 33【01资源网:01zykk.com】.mp4 (8.63 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 32【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.52 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 31【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.13 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 30【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.36 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 29【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.87 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 28【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.6 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 27【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.99 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 26【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.41 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 25【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.67 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 24【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.13 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 23【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.82 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 22【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.08 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 21【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.27 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 20【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.61 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 19【01资源网:01zykk.com】.mp4 (7.78 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 18【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.25 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 17【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.32 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 16【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.92 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 15【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.46 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 14【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.59 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 13【01资源网:01zykk.com】.mp4 (2.73 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 12【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.59 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 11【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.23 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 10【01资源网:01zykk.com】.mp4 (3.55 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 09【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.31 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 08【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.72 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 07【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.38 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 06【01资源网:01zykk.com】.mp4 (5.26 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 05【01资源网:01zykk.com】.mp4 (11.73 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 04【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.64 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 03【01资源网:01zykk.com】.mp4 (6.77 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 02【01资源网:01zykk.com】.mp4 (4.96 MB)
4│ │ │ │ │ 电子琴启蒙视频教程 – 01【01资源网:01zykk.com】.mp4 (7.02 MB)
3│ │ │ ├─01 电子琴安装与和弦练习方法 [文件夹大小:2.5 GB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
4│ │ │ │ ├─02《和弦练习(方法+图示)》61M [文件夹大小:61.43 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
5│ │ │ │ │ │ 和弦练习方式【01资源网:01zykk.com】.avi (59.26 MB)
5│ │ │ │ │ │ 钢琴和弦表图(全)【01资源网:01zykk.com】.doc (893.5 KB)
5│ │ │ │ │ │ 【教程】电子琴上的和弦弹法&常用和弦列表(整理)【01资源网:01zykk.com】.pdf (1.29 MB)
4│ │ │ │ ├─01《电子琴架安装与固定》 [文件夹大小:2.44 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
5│ │ │ │ │ │ 电子琴架安装与固定【01资源网:01zykk.com】.MOV (2.44 GB)
2│ │ ├─01 ★★★★★★★电子琴 零基础教程【主课程】★★★★★★★★ [文件夹大小:5.57 GB 子文件夹数: 1 子文件数: 94]
3│ │ │ ├─推荐电子书教程 [文件夹大小:3.84 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
4│ │ │ │ │ 电子琴弹奏入门.pdf (3.84 MB)
3│ │ │ │ 94 音色节奏使用思路,每当我走过老师窗前讲解二-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (60.61 MB)
3│ │ │ │ 93 音色节奏使用思路,每当我走过老师窗前讲解三-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (59.42 MB)
3│ │ │ │ 92 音色节奏使用思路,每当我走过老师窗前讲解一-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (65.41 MB)
3│ │ │ │ 91 儿童歌曲,小鸭子下讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (58.25 MB)
3│ │ │ │ 90 儿童歌曲,小鸭子上讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (48.51 MB)
3│ │ │ │ 89 电子琴自学系统课程,娃哈哈,前八后十六音符讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (70.62 MB)
3│ │ │ │ 88 电子琴自学系统课程,八六拍实战讲解二-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (53.45 MB)
3│ │ │ │ 87 电子琴自学课程,娃哈哈讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (55.9 MB)
3│ │ │ │ 86 电子琴自学课程,切分音讲解练习,牧童上讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (31.96 MB)
3│ │ │ │ 85 电子琴自学,同桌的你讲解二,八六拍实战-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (50.33 MB)
3│ │ │ │ 84 电子琴自学,同桌的你讲解一,八六拍实战-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (66.28 MB)
3│ │ │ │ 83 电子琴自学,十六分音符双手协调训练下讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (56.06 MB)
3│ │ │ │ 82 电子琴自学,三连音讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (43.33 MB)
3│ │ │ │ 81 电子琴自学,三连音基本功训练,下讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (63.53 MB)
3│ │ │ │ 80 电子琴自学,三连音基本功训练,上讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (61.54 MB)
3│ │ │ │ 79 电子琴自学,茉莉花双手弹奏讲解,下讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (49.63 MB)
3│ │ │ │ 78电子琴自学,茉莉花双手弹奏讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (59.9 MB)
3│ │ │ │ 77 电子琴自学,八六拍子双手协调性训练二-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (45.18 MB)
3│ │ │ │ 76 电子琴自学,八分附点音符节奏训练,下讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (40.57 MB)
3│ │ │ │ 75 电子琴自学,八分附点音符节奏训练-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (55.43 MB)
3│ │ │ │ 74 电子琴独奏实践,北国之春讲解下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (79.77 MB)
3│ │ │ │ 73 电子琴独奏实践,北国之春讲解上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (58.55 MB)
3│ │ │ │ 72 电子琴独奏难忘今宵简单易学版讲解,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (83.32 MB)
3│ │ │ │ 71电子琴独奏难忘今宵简单易学版讲解,上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (60.92 MB)
3│ │ │ │ 70 电子琴独奏,红尘情歌讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (32.67 MB)
3│ │ │ │ 69 电子琴独奏,电子琴经典老歌,六讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (29.21 MB)
3│ │ │ │ 68 电子琴自学系统课程,大长今精讲三-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (117.27 MB)
3│ │ │ │ 67-电子琴自学系统课程,大长今精讲二-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (76.79 MB)
3│ │ │ │ 66-电子琴自学系统课程,大长今,希望讲解一-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (72.98 MB)
3│ │ │ │ 65-电子琴自学系统课程,四季歌精讲下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (63.05 MB)
3│ │ │ │ 64-电子琴自学系统课程,四季歌精讲上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (76.5 MB)
3│ │ │ │ 63-电子琴自学课程,电子琴A小调主和弦练习,基本功必备-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (67.78 MB)
3│ │ │ │ 62-电子琴自学课程,A小调指法练习教学-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (70.93 MB)
3│ │ │ │ 61-电子琴自学系统课程,樱花独奏教学讲解,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (63.43 MB)
3│ │ │ │ 60-电子琴自学系统课程,樱花独奏讲解,上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (34.08 MB)
3│ │ │ │ 59-电子琴自学系统课程,丰收之歌下,讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (61.62 MB)
3│ │ │ │ 58-电子琴自学系统课程,丰收之歌上,讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (62.21 MB)
3│ │ │ │ 57-电子琴自学系统课程,双手基本功短琶音练习-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (71.51 MB)
3│ │ │ │ 55-电子琴弹奏,找不到各种调的音阶,一节课教会你-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (135.63 MB)
3│ │ │ │ 54-电子琴自学系统课程,请你唱个歌精讲,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (61.64 MB)
3│ │ │ │ 53-电子琴自学系统课程,四三拍节奏华尔兹一节课教你使用-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (51.54 MB)
3│ │ │ │ 52-电子琴系统课程,鹰讲解下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (53.48 MB)
3│ │ │ │ 51-电子琴自学系统课程,扩指法,穿指法讲解,上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (68.48 MB)
3│ │ │ │ 50-电子琴自学,附点音符基本训练第二讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (70.12 MB)
3│ │ │ │ 49-电子琴自学,附点音符练习双手技能训练-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (69.22 MB)
3│ │ │ │ 48-电子琴自学,附点音符节奏强化训练,小鸟飞来了-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (64.9 MB)
3│ │ │ │ 47-电子琴自学系统课程,小红帽,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (52.51 MB)
3│ │ │ │ 46-电子琴自学系统课程,一节课带你学习小红帽,上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (68.39 MB)
3│ │ │ │ 45-电子琴自学系统课程,同音换指技巧讲解练习-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (55.93 MB)
3│ │ │ │ 44-电子琴自学系统课程,同音换指技巧讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (65.08 MB)
3│ │ │ │ 43-电子琴自学系统课程,八分音符强化训练,多年以前讲解,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (60.2 MB)
3│ │ │ │ 42-电子琴自学系统课程,八分音符强化训练,多年以前讲解,上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (64.23 MB)
3│ │ │ │ 41-电子琴自学系统课程,祝你生日快乐讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (68.54 MB)
3│ │ │ │ 40-电子琴子自学课程,双手绕指练习,基本功训练,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (63.58 MB)
3│ │ │ │ 39-电子琴子自学课程,双手绕指练习,基本功训练-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (78.75 MB)
3│ │ │ │ 38-电子琴自学系统课程,小白船弹奏讲解,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (60.55 MB)
3│ │ │ │ 37-电子琴自学系统课程,小白船弹奏讲解,上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (75.99 MB)
3│ │ │ │ 36-电子琴系统课程,弹奏更多的音符,两只老虎讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (62.93 MB)
3│ │ │ │ 35-电子琴自学系统课程,小调琶音练习技能训练,下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (63.94 MB)
3│ │ │ │ 35-电子琴自学系统课程,琶音练习技能训练,上-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (57.57 MB)
3│ │ │ │ 34-电子琴自学系统课程,我们来弹更多的音符,小星星讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (75.23 MB)
3│ │ │ │ 33-电子琴自学系统课程,八分音符强化训练,风笛手来了讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (62.12 MB)
3│ │ │ │ 32-电子琴自学,双手基本功初级训练-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (55.32 MB)
3│ │ │ │ 31-电子琴自学,双手基本功初级训练-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (68.41 MB)
3│ │ │ │ 30-电子琴自学系统课程,断奏与连奏,划船曲下-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (67.94 MB)
3│ │ │ │ 29-电子琴自学系统课程,划船曲精讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (54.97 MB)
3│ │ │ │ 28-电子琴自学课程,四三拍子小乐曲综合实操,晨景讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (38.91 MB)
3│ │ │ │ 27-电子琴自学课程,四三拍子小乐曲综合练习,晨景讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (58.46 MB)
3│ │ │ │ 26-电子琴自学系统课程,双手技能琴强化训练-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (56.87 MB)
3│ │ │ │ 25-电子琴自学系统课程,双手技能琴强化训练第一讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (58.64 MB)
3│ │ │ │ 24-电子琴自学,当音符超过五个手指,我们该怎么办,洋娃娃和-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (63.01 MB)
3│ │ │ │ 23-电子琴自学课程,洋娃娃与小熊跳舞讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (60.86 MB)
3│ │ │ │ 22-电子琴自学课程,电子琴单指和弦技巧训练第二讲,五月-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (54.65 MB)
3│ │ │ │ 21-电子琴自学课程,电子琴单指和弦技能训练,五月讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (66.31 MB)
3│ │ │ │ 20-电子琴自学,初学四三拍节奏手指能力强化练习-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (41.71 MB)
3│ │ │ │ 19-电子琴自学,初学四三拍节奏手指能力强化练习-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (62.44 MB)
3│ │ │ │ 18-电子琴自学课程,四三拍节奏讲解,布谷鸟乐曲练习,第二课-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (57.35 MB)
3│ │ │ │ 17-电子琴自学课程,四三拍节奏讲解,布谷鸟乐曲练习-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (56.25 MB)
3│ │ │ │ 16-电子琴系统课程,铃儿响叮当双手配合练习,第二讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (40.96 MB)
3│ │ │ │ 15-电子琴系统课程,铃儿响叮当双手配合练习,第一讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (60.59 MB)
3│ │ │ │ 14-电子琴初学,双手协调性练习教学,第二讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (53.4 MB)
3│ │ │ │ 13-初学电子琴双手协调性强化小练习-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (45.75 MB)
3│ │ │ │ 12-电子琴系统课程,粉刷匠,双手带和弦节奏实训第二讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (68.64 MB)
3│ │ │ │ 11-电子琴系统课程,粉刷匠,双手带和弦节奏实训第一讲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (55.81 MB)
3│ │ │ │ 10-电子琴自学系统课程,带和弦双手演奏简单乐曲-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (56.59 MB)
3│ │ │ │ 09-电子琴自学课程,玛丽有只小羊,正确演奏手型讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (64.19 MB)
3│ │ │ │ 08-欢乐颂讲解下,完整的电子琴调琴步骤讲解-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (85.15 MB)
3│ │ │ │ 07-电子琴免费自学课程,欢乐颂演奏教学第一课-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (56.28 MB)
3│ │ │ │ 06-电子琴免费自学课程,四分音符双手实战弹奏练习-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (51.62 MB)
3│ │ │ │ 05-电子琴课程,双手协调性入门练习,打开你的双手-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (30.53 MB)
3│ │ │ │ 04-电子琴课程,左手练习以及触键手感要领-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (48.22 MB)
3│ │ │ │ 03-电子琴自学,简单音符简单学,一节课带你弹奏-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (60.04 MB)
3│ │ │ │ 02-电子琴自学,一节课通俗带你了解键盘规律-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (46.56 MB)
3│ │ │ │ 01-电子琴自学,一节课带你认识音符,了解节拍,零基础专属的课-蓝光1080P.flv【01资源网:01zykk.com】.mp4 (66.26 MB)

————————————

(本资源为SVIP群分享,◉ 文件路径:【SVIP6.0更新A区】-【个人实用技能】,仅供内部学习交流用,不公开售卖!

🎁 点击成为VIP ☛  一次性打包获取本站全部资源+赠送2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)+01专属代找服务

1、本站所有资源均来源于互联网,如有侵权请邮件联系站长!
2、本站官方微信号:zscb8899,公众号:01资源共享平台
01资源网 » 48G少儿成人电子琴自学培训学习视频课程+PDF电子版书籍百度网盘资源合集,包含电子琴启蒙/指法训练/乐理基础/简谱五线谱教学……等

发表评论

01资源站提供各类优质电子书合集/神软件/神网站/常用软件/视频珍藏合集等资源

01主页 成为会员