11G口琴全套培训学习视频+电子书教程百度网盘资源合集,考级曲谱/新手入门进阶/口琴自学知识/10孔布鲁斯24孔复音口琴……

口琴全套学习视频教程

🎁 点击成为VIP ☛  一次性打包获取01资源网全站所有资源+2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)+01专属代找服务

 ◉ 找资源,就找01,微信号:xue36658 


01资源网 致力于做全网最优质的资源整合和分享网站,网站资源只是非常小的一部分,01能搞到的资源全网最全,实力最强,欢迎加入我们的会员。

本套资源收集整理了口琴全套培训学习视频+电子书教程合集,百度网盘分享,文件大小共11G,包含考级曲谱/新手入门进阶/口琴自学知识/10孔布鲁斯24孔复音口琴……等内容,特别适合口琴初级入门者、口琴爱好者、口琴培训教学用。

 目录如下 

├─口琴学习教程 [文件夹大小:11.11 GB 子文件夹数: 27 子文件数: 0]
1│ ├─张晓松 – 十孔口琴教学视频 [文件夹大小:104.87 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 7]
2│ │ │ 运舌法技巧和一个爱尔兰的曲子.flv (17.15 MB)
2│ │ │ 压音技巧
2│ │ │ 压音技巧
2│ │ │ 口琴讲座3
2│ │ │ 口琴讲座2
2│ │ │ 口琴讲座1
2│ │ │ 第一把位.flv (17.12 MB)
1│ ├─张晓松 – 布鲁斯口琴教程 – 入门教程 [文件夹大小:27.06 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 52]
2│ │ │ 《蓝调口琴入门教程》(张晓松).pdf (1.1 MB)
2│ │ │ 1-12-8 dancing race120.mp3 (692.22 KB)
2│ │ │ 1-12-7 little waltz.mp3 (690.94 KB)
2│ │ │ 1-12-6.mp3 (221.8 KB)
2│ │ │ 1-12-5.mp3 (171.8 KB)
2│ │ │ 1-12-4.mp3 (197.43 KB)
2│ │ │ 1-12-3.mp3 (123.02 KB)
2│ │ │ 1-12-2.mp3 (134.78 KB)
2│ │ │ 1-12-1.mp3 (37.77 KB)
2│ │ │ 1-11-5.mp3 (249.37 KB)
2│ │ │ 1-11-4.mp3 (147.11 KB)
2│ │ │ 1-11-3.mp3 (388.13 KB)
2│ │ │ 1-11-2.mp3 (185.12 KB)
2│ │ │ 1-11-1.mp3 (120.27 KB)
2│ │ │ 1-10-4 moutain far away back.mp3 (1.56 MB)
2│ │ │ 1-10-3 moutain far away.mp3 (1.56 MB)
2│ │ │ 1-10-2.mp3 (66.28 KB)
2│ │ │ 1-10-1.mp3 (52.23 KB)
2│ │ │ 1-09-7 oh susana back.mp3 (1.15 MB)
2│ │ │ 1-09-6 oh susana.mp3 (785.93 KB)
2│ │ │ 1-09-5.mp3 (223.86 KB)
2│ │ │ 1-09-4.mp3 (166.06 KB)
2│ │ │ 1-09-3.mp3 (189.68 KB)
2│ │ │ 1-09-2.mp3 (15.87 KB)
2│ │ │ 1-09-1.mp3 (16.72 KB)
2│ │ │ 1-08-2.mp3 (307.67 KB)
2│ │ │ 1-08-1.mp3 (130.79 KB)
2│ │ │ 1-07-4 lost memory back.mp3 (1.48 MB)
2│ │ │ 1-07-3 lost memory.mp3 (1.48 MB)
2│ │ │ 1-07-2 down by the sally garden back.mp3 (1.75 MB)
2│ │ │ 1-07-1 down by the sally garden.mp3 (1.76 MB)
2│ │ │ 1-06-7.mp3 (187.33 KB)
2│ │ │ 1-06-6.mp3 (233 KB)
2│ │ │ 1-06-5.mp3 (162.02 KB)
2│ │ │ 1-06-4.mp3 (147.51 KB)
2│ │ │ 1-06-3.mp3 (297.51 KB)
2│ │ │ 1-06-2.mp3 (248.79 KB)
2│ │ │ 1-06-1.mp3 (216.85 KB)
2│ │ │ 1-05-3 love me tender back.mp3 (2.17 MB)
2│ │ │ 1-05-2 love me tender.mp3 (2.18 MB)
2│ │ │ 1-05-1.mp3 (334.67 KB)
2│ │ │ 1-04-2 songbie back.mp3 (1.33 MB)
2│ │ │ 1-04-1 songbie.mp3 (1.33 MB)
2│ │ │ 1-03-6.mp3 (108.14 KB)
2│ │ │ 1-03-5.mp3 (177.02 KB)
2│ │ │ 1-03-4.mp3 (192.11 KB)
2│ │ │ 1-03-3.mp3 (99.45 KB)
2│ │ │ 1-03-2.mp3 (117.02 KB)
2│ │ │ 1-03-1.mp3 (101.71 KB)
2│ │ │ 1-02-3.mp3 (369.88 KB)
2│ │ │ 1-02-2.mp3 (53.96 KB)
2│ │ │ 1-02-1.mp3 (52.36 KB)
1│ ├─十孔口琴入门知识 [文件夹大小:5.42 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
2│ │ │ 认识口琴.pdf (965.62 KB)
2│ │ │ 口琴选购指南.pdf (1.04 MB)
2│ │ │ 口琴使用与保养.pdf (132.13 KB)
2│ │ │ 口琴基础乐理.pdf (997.66 KB)
2│ │ │ 口琴构造与材质.pdf (312.46 KB)
2│ │ │ 口琴的分类.pdf (867.02 KB)
2│ │ │ 口琴初学必读.pdf (135.32 KB)
2│ │ │ 简谱知识.pdf (250.28 KB)
2│ │ │ 关于二孔吸音(压音技巧).pdf (824.85 KB)
1│ ├─轻松自学口琴 24孔视频教学 [文件夹大小:307.5 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 8]
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD8 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (86.82 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD7 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (63.47 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD6 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (9.99 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD5 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (25.21 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD4 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (3.39 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD3 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (52.2 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD2 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (63.49 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD1 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (2.94 MB)
1│ ├─轻松自学口琴 [文件夹大小:3.87 GB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
2│ │ ├─口琴伴奏音频 [文件夹大小:467.78 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 21]
3│ │ │ │ 星之所在(有主旋).MP3 (3.09 MB)
3│ │ │ │ 星之所在.WAV (34.07 MB)
3│ │ │ │ 我真的受伤了.WAV (32.75 MB)
3│ │ │ │ 我真的受伤了(带主旋律).MP3 (2.98 MB)
3│ │ │ │ 说好的幸福呢 (伴奏).WAV (41.74 MB)
3│ │ │ │ 说好的幸福.MP3 (3.79 MB)
3│ │ │ │ 如果我现在(带主旋律).MP3 (4.06 MB)
3│ │ │ │ 如果我现在.WAV (44.66 MB)
3│ │ │ │ 那些花儿(带主旋律).MP3 (4.69 MB)
3│ │ │ │ 那些花儿.WAV (51.67 MB)
3│ │ │ │ 蓝莲花.WAV (44.21 MB)
3│ │ │ │ 蓝莲花.MP3 (4.02 MB)
3│ │ │ │ 口琴波尔卡伴奏106.WAV (21.9 MB)
3│ │ │ │ 菊花台.WAV (50.07 MB)
3│ │ │ │ 菊花台.MP3 (4.55 MB)
3│ │ │ │ 单簧管波尔卡伴奏.MP3 (1.94 MB)
3│ │ │ │ 比利蒂斯之恋4.WAV (36.76 MB)
3│ │ │ │ 北京欢迎你(带主旋).MP3 (3.3 MB)
3│ │ │ │ 北京欢迎你.WAV (36.34 MB)
3│ │ │ │ 爱尔兰画眉(带主旋).MP3 (3.43 MB)
3│ │ │ │ 爱尔兰画眉.WAV (37.78 MB)
2│ │ ├─VIDEO_TS [文件夹大小:3.41 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 8]
3│ │ │ │ VTS_07_1.VOB (803.44 MB)
3│ │ │ │ VTS_06_1.VOB (494.88 MB)
3│ │ │ │ VTS_05_1.VOB (77.49 MB)
3│ │ │ │ VTS_04_1.VOB (473.65 MB)
3│ │ │ │ VTS_03_2.VOB (66.3 MB)
3│ │ │ │ VTS_03_1.VOB (1023.83 MB)
3│ │ │ │ VTS_02_1.VOB (489.9 MB)
3│ │ │ │ VTS_01_1.VOB (60.53 MB)
1│ ├─奇美口琴视频教学 [文件夹大小:3.83 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
2│ │ │ 04 奇美口琴-飞跃篇.mp4 (774.34 MB)
2│ │ │ 03 奇美口琴-提升篇.mp4 (671.86 MB)
2│ │ │ 02 奇美口琴-渐进篇.mp4 (1.28 GB)
2│ │ │ 01 奇美口琴-入门篇.mp4 (1.14 GB)
1│ ├─蓝调口琴网教程整理 [文件夹大小:174.29 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
2│ │ ├─第一课、选择口琴 [文件夹大小:184.5 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
3│ │ │ │ 第一课、选择口琴.doc (184.5 KB)
2│ │ ├─第五课、高音部分音阶 [文件夹大小:27.39 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 一把位高音部分和手部动作.flv (13.6 MB)
3│ │ │ │ 练习一.wav (1.36 MB)
3│ │ │ │ 练习曲《love me tender》示范音.wav (6.09 MB)
3│ │ │ │ 第五课、高音部分音阶.doc (295 KB)
3│ │ │ │ 《love me tender》伴奏.wav (6.06 MB)
2│ │ ├─第四课、练习曲《送别》 [文件夹大小:7.68 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
3│ │ │ │ 练习曲《送别》示范.wav (3.52 MB)
3│ │ │ │ 第四课、练习曲《送别》.doc (350.5 KB)
3│ │ │ │ 《送别》伴奏.wav (3.81 MB)
2│ │ ├─第十一课、多孔单音和八度音奏法 [文件夹大小:3.56 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 6]
3│ │ │ │ 中音和高音的部分八度音阶.wav (772.67 KB)
3│ │ │ │ 所有吹气八度音示范.wav (1.14 MB)
3│ │ │ │ 多孔单音音阶.wav (416.11 KB)
3│ │ │ │ 第一孔和第四孔的八度音示范.wav (682.11 KB)
3│ │ │ │ 第四孔和第八孔的吸气八度音示范.wav (518.48 KB)
3│ │ │ │ 第十一课、多孔单音和八度音奏法.doc (88 KB)
2│ │ ├─第十课、滑动装饰音 [文件夹大小:8.8 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 技术要领示范一.wav (386.36 KB)
3│ │ │ │ 技术要领示范二.wav (347.42 KB)
3│ │ │ │ 第十课、滑动装饰音.doc (64 KB)
3│ │ │ │ 《mountain faraway》示范音.wav (4.03 MB)
3│ │ │ │ 《mountain faraway》伴奏.wav (3.99 MB)
2│ │ ├─第十二课、一把位的舌堵伴奏 [文件夹大小:7.09 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 3]
3│ │ │ ├─前伴奏 [文件夹大小:1.75 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
4│ │ │ │ │ 中音音阶.wav (725.86 KB)
4│ │ │ │ │ 练习步骤.wav (437.11 KB)
4│ │ │ │ │ 4孔吸气示范.wav (433.61 KB)
4│ │ │ │ │ 4孔吹气示范.wav (192.54 KB)
3│ │ │ ├─后伴奏 [文件夹大小:1.33 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 后伴奏中音音阶.wav (728.92 KB)
4│ │ │ │ │ 后伴奏示范.wav (630.48 KB)
3│ │ │ │ 第十二课、一把位的舌堵伴奏.doc (85 KB)
3│ │ │ │ 《Little Waltz》示范.wav (1.92 MB)
3│ │ │ │ 《dancing race》示范.wav (2.01 MB)
2│ │ ├─第三课、中音音阶及嘴唇的移动 [文件夹大小:51.22 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 7]
3│ │ │ │ 一把位大调七声音阶.flv (47.84 MB)
3│ │ │ │ 练习一、音阶上行.wav (541.67 KB)
3│ │ │ │ 练习五、下行.wav (742.48 KB)
3│ │ │ │ 练习四、上行.wav (989.23 KB)
3│ │ │ │ 练习六、试着加快速度.wav (471.23 KB)
3│ │ │ │ 练习二、音阶下行.wav (675.98 KB)
3│ │ │ │ 第三课、中音音阶及嘴唇的移动.doc (49.5 KB)
2│ │ ├─第七课、两个一把位练习曲 [文件夹大小:21.19 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 第七课、两个一把位练习曲.doc (111.5 KB)
3│ │ │ │ 《lost memory》示范音.wav (5.55 MB)
3│ │ │ │ 《lost memory》伴奏.wav (5.55 MB)
3│ │ │ │ 《down by the sally garden》示范.wav (5.03 MB)
3│ │ │ │ 《down by the sally garden》伴奏.wav (4.94 MB)
2│ │ ├─第六课、持琴姿势、手震音、手哇音 [文件夹大小:5.05 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 8]
3│ │ │ │ 四孔手震音示范.wav (719.73 KB)
3│ │ │ │ 手震音柔和风格.wav (1.02 MB)
3│ │ │ │ 手震音夸张风格.wav (481.73 KB)
3│ │ │ │ 手哇音四孔示范.wav (540.79 KB)
3│ │ │ │ 手哇音柔和风格.wav (775.29 KB)
3│ │ │ │ 手哇音夸张风格.wav (625.67 KB)
3│ │ │ │ 第六课、持琴姿势、手震音、手哇音.doc (193.5 KB)
3│ │ │ │ 《love me tender》手震音示范.wav (790.61 KB)
2│ │ ├─第九课、吐音 [文件夹大小:21.15 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
3│ │ │ │ 新建 Microsoft Office Word 文档.doc (64 KB)
3│ │ │ │ 四孔吸气示范.wav (147.92 KB)
3│ │ │ │ 四孔吹气示范.wav (237.61 KB)
3│ │ │ │ 练习一.wav (808.54 KB)
3│ │ │ │ 练习三.wav (1.01 MB)
3│ │ │ │ 练习二.wav (675.54 KB)
3│ │ │ │ 布鲁斯口琴视频教学(三)吐音技巧_标清.flv (13.87 MB)
3│ │ │ │ 《oh susana》示范音.wav (2.2 MB)
3│ │ │ │ 《oh susana》伴奏.wav (2.18 MB)
2│ │ ├─第二课吹响单音 [文件夹大小:19.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 课后练习示范.mp3 (215.15 KB)
3│ │ │ │ 吹响单音.doc (30 KB)
3│ │ │ │ (一)单音技巧.flv (18.8 MB)
3│ │ │ │ 4孔do音2.mp3 (34.62 KB)
3│ │ │ │ 4孔do音.mp3 (30.48 KB)
2│ │ ├─第八课、低音部分音阶 [文件夹大小:1.88 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
3│ │ │ │ 第八课、低音部分音阶.doc (56.5 KB)
3│ │ │ │ 低音音阶示范.wav (610.79 KB)
3│ │ │ │ 低音音阶练习.wav (1.23 MB)
1│ ├─口琴资料合集 [文件夹大小:66.34 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 8]
2│ │ ├─口琴考级曲谱 [文件夹大小:7.47 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─梁祝 [文件夹大小:400.13 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
4│ │ │ │ │ 20100419092721240.jpg (32.98 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092659982.jpg (90.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092638424.jpg (88.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092617852.jpg (99.51 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092542695.jpg (89.18 KB)
3│ │ │ ├─9、考级九级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 20100704032416829.jpg (92.19 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031954247.jpg (88.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031509988.jpg (73.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031306877.jpg (101.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030906317.jpg (79.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030626869.jpg (66.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030348135.jpg (135.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030006637.jpg (76.49 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025801655.jpg (52.81 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025556734.jpg (91.56 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025004257.jpg (97.93 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024604754.jpg (60.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024213575.jpg (111.72 KB)
3│ │ │ ├─8、考级八级曲谱 [文件夹大小:930.82 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 20100702114254916.jpg (135.87 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113833491.jpg (67.72 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113659870.jpg (54.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113423165.jpg (80.05 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113143510.jpg (86.36 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112655272.jpg (70.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112359367.jpg (84 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112032786.jpg (83.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111654914.jpg (98.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111431147.jpg (89.73 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111125875.jpg (80.92 KB)
3│ │ │ ├─7、考级七级曲谱 [文件夹大小:1.02 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 20100702110958437.jpg (79.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702110655631.jpg (70.47 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105754214.jpg (89.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105516442.jpg (92.34 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105156525.jpg (118.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104755248.jpg (132.5 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104210360.jpg (49.29 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104023343.jpg (94.31 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702103316912.jpg (118.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102910897.jpg (58.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102439792.jpg (66.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102005991.jpg (76.12 KB)
3│ │ │ ├─6、考级六级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 16]
4│ │ │ │ │ 20100702101521388.jpg (23.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101300689.jpg (63.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101024304.jpg (44.1 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100744998.jpg (79.11 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100444371.jpg (79.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100239458.jpg (79 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100047184.jpg (87.91 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095831293.jpg (56.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095449779.jpg (67.68 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095038682.jpg (89.89 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702094851274.jpg (89.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093956378.jpg (84.76 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093802818.jpg (84.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093326691.jpg (41.38 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093123751.jpg (92.82 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092621803.jpg (66.44 KB)
3│ │ │ ├─5、考级五级曲谱 [文件夹大小:844.9 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 20100702092257325.jpg (58.59 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092042344.jpg (57.48 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091903261.jpg (55.6 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091636763.jpg (76.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701044001116.jpg (51.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043701660.jpg (70.52 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043531850.jpg (69.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043325682.jpg (81.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042953453.jpg (107.8 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042754694.jpg (81.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042533993.jpg (69.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042205918.jpg (65.28 KB)
3│ │ │ ├─4、考级四级曲谱 [文件夹大小:701.05 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 20100701041841529.jpg (50.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041616521.jpg (77.26 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041338136.jpg (52.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041046458.jpg (48.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040841168.jpg (59.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040556671.jpg (67.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040425544.jpg (66.75 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040231303.jpg (65.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040012661.jpg (77.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035756493.jpg (74.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035633109.jpg (62.39 KB)
3│ │ │ ├─3、考级三级曲谱 [文件夹大小:257.32 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
4│ │ │ │ │ 20100701034532683.jpg (69.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034523974.jpg (57.37 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034514677.jpg (63.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034505660.jpg (67.29 KB)
3│ │ │ ├─2、考级二级曲谱 [文件夹大小:121.01 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 20100701033835638.jpg (55.15 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033826148.jpg (65.85 KB)
3│ │ │ ├─1、考级一级曲谱 [文件夹大小:184.35 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
4│ │ │ │ │ 20100701033407268.jpg (59.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033344777.jpg (42.21 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033341527.jpg (82.31 KB)
3│ │ │ ├─12、考级十二级曲谱 [文件夹大小:0 Byte 子文件夹数: 0 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─10、考级十级曲谱 [文件夹大小:903.59 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
4│ │ │ │ │ 20100704042008153.jpg (69.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041633873.jpg (103.12 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041040691.jpg (104.41 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040648167.jpg (48.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040223444.jpg (115.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035723844.jpg (76.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035137221.jpg (103.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704034837675.jpg (108.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033813529.jpg (105.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033027777.jpg (69.19 KB)
2│ │ │ 音乐知识之五线谱.doc (112 KB)
2│ │ │ 学习五线谱(初学者专用).pdf (1.66 MB)
2│ │ │ 学习五线谱(初学者专用).doc (1.51 MB)
2│ │ │ 新概念乐理教程——五线谱、简谱—起学.pdf (4.54 MB)
2│ │ │ 口琴资料合集(压缩版).zip (47.89 MB)
2│ │ │ 口琴培训教材++附中小学生口琴曲28首.pdf (1.78 MB)
2│ │ │ 口琴吹奏法.doc (284 KB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程.doc (1.1 MB)
1│ ├─口琴学习资料 [文件夹大小:297.01 MB 子文件夹数: 4 子文件数: 0]
2│ │ ├─美国名师教你学口琴 [文件夹大小:150.77 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─课本 [文件夹大小:92.92 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 65]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 封面2.gif (194.3 KB)
4│ │ │ │ │ 封面.gif (1.54 MB)
4│ │ │ │ │ 封底.gif (1.44 MB)
4│ │ │ │ │ 60.gif (1.32 MB)
4│ │ │ │ │ 59.gif (1.26 MB)
4│ │ │ │ │ 58.gif (1.46 MB)
4│ │ │ │ │ 57.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 56.gif (1.43 MB)
4│ │ │ │ │ 55.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 54.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 53.gif (1.37 MB)
4│ │ │ │ │ 52.gif (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 51.gif (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 50.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 49.gif (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 48.gif (1.41 MB)
4│ │ │ │ │ 47.gif (1.5 MB)
4│ │ │ │ │ 46.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 45.gif (1.49 MB)
4│ │ │ │ │ 44.gif (1.43 MB)
4│ │ │ │ │ 43.gif (1.43 MB)
4│ │ │ │ │ 42.gif (1.37 MB)
4│ │ │ │ │ 41.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 40.gif (1.42 MB)
4│ │ │ │ │ 39.gif (1.38 MB)
4│ │ │ │ │ 38.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 37.gif (1.38 MB)
4│ │ │ │ │ 36.gif (1.54 MB)
4│ │ │ │ │ 35.gif (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 34.gif (1.44 MB)
4│ │ │ │ │ 33.gif (1.46 MB)
4│ │ │ │ │ 32.gif (1.83 MB)
4│ │ │ │ │ 31.gif (1.2 MB)
4│ │ │ │ │ 30.gif (1.28 MB)
4│ │ │ │ │ 29.gif (1.94 MB)
4│ │ │ │ │ 28.gif (1.87 MB)
4│ │ │ │ │ 27.gif (1.88 MB)
4│ │ │ │ │ 26.gif (1.89 MB)
4│ │ │ │ │ 25.gif (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 24.gif (1.24 MB)
4│ │ │ │ │ 23.gif (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 22.gif (1.36 MB)
4│ │ │ │ │ 21.gif (1.45 MB)
4│ │ │ │ │ 20.gif (1.52 MB)
4│ │ │ │ │ 19.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 18.gif (1.35 MB)
4│ │ │ │ │ 17.gif (1.42 MB)
4│ │ │ │ │ 16.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 15.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 14.gif (1.37 MB)
4│ │ │ │ │ 13.gif (1.48 MB)
4│ │ │ │ │ 12.gif (1.36 MB)
4│ │ │ │ │ 11.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 10.gif (1.41 MB)
4│ │ │ │ │ 09.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 08.gif (1.49 MB)
4│ │ │ │ │ 07.gif (1.38 MB)
4│ │ │ │ │ 06.gif (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 05.gif (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 04.gif (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 03.gif (2 MB)
4│ │ │ │ │ 02.gif (1.83 MB)
4│ │ │ │ │ 01.gif (1.81 MB)
4│ │ │ │ │ 00.gif (1.84 MB)
3│ │ │ ├─跟美国名师学口琴CD [文件夹大小:57.85 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 64]
4│ │ │ │ │ 曲目 63.mp3 (1.91 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 62.mp3 (503.14 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 61.mp3 (1.55 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 60.mp3 (383.14 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 59.mp3 (1.92 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 58.mp3 (618.65 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 57.mp3 (801.1 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 56.mp3 (320.69 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 55.mp3 (863.92 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 54.mp3 (485.18 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 53.mp3 (1005.59 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 52.mp3 (561.47 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 51.mp3 (1.48 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 50.mp3 (454.16 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 49.mp3 (1.08 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 48.mp3 (1.21 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 47.mp3 (1.11 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 46.mp3 (312.12 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 45.mp3 (1.69 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 44.mp3 (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 43.mp3 (1.19 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 42.mp3 (787.63 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 41.mp3 (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 40.mp3 (347.22 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 39.mp3 (850.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 38.mp3 (307.22 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 37.mp3 (908.04 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 36.mp3 (303.14 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 35.mp3 (1.22 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 34.mp3 (267.22 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 33.mp3 (770.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 32.mp3 (525.18 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 31.mp3 (1.23 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 30.mp3 (770.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 29.mp3 (1.66 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 28.mp3 (1.87 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 27.mp3 (761.1 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 26.mp3 (676.61 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 25.mp3 (876.61 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 24.mp3 (1.22 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 23.mp3 (1.02 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 22.mp3 (836.61 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 21.mp3 (391.75 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 20.mp3 (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 19.mp3 (1.02 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 18.mp3 (810.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 17.mp3 (632.12 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 16.mp3 (1.27 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 15.mp3 (783.55 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 14.mp3 (1.06 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 13.mp3 (352.12 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 12.mp3 (658.65 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 11.mp3 (725.59 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 10.mp3 (374.54 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 09.mp3 (854.94 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 08.mp3 (1.5 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 07.mp3 (339.03 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 06.mp3 (1.02 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 05.mp3 (1.48 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 04.mp3 (472.49 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 03.mp3 (561.47 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 02.mp3 (2.81 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 01.mp3 (365.63 KB)
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
2│ │ ├─李永祥口琴讲议 [文件夹大小:9.11 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 布鲁斯口琴音阶对照表.pdf (101.78 KB)
3│ │ │ │ blues_harp_intro.pdf (787.29 KB)
3│ │ │ │ 2005口琴讲议.doc (4.7 MB)
3│ │ │ │ 2003讲议.doc (1.82 MB)
3│ │ │ │ 2001爱尔兰讲议.doc (1.72 MB)
2│ │ ├─口琴手册 [文件夹大小:77.78 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 1]
3│ │ │ ├─material [文件夹大小:76.83 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 35]
4│ │ │ │ │ 摇摆苏丹
4│ │ │ │ │ 星级牛仔口琴.MP3 (4.16 MB)
4│ │ │ │ │ 五度圈.JPG (15.7 KB)
4│ │ │ │ │ 三连音.mp3 (641.19 KB)
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ yinjiepailie.gif (8.75 KB)
4│ │ │ │ │ wawa.mp3 (156.29 KB)
4│ │ │ │ │ terrystamp.jpg (16.23 KB)
4│ │ │ │ │ sonny terry.jpg (29.17 KB)
4│ │ │ │ │ mybend1.mp3 (108.95 KB)
4│ │ │ │ │ mybend.mp3 (544.05 KB)
4│ │ │ │ │ marine band.jpg (15.62 KB)
4│ │ │ │ │ logozhengshi.jpg (28.08 KB)
4│ │ │ │ │ J_J_Milteau_-_Blues_Live_(Front).jpg (203.68 KB)
4│ │ │ │ │ huashe.mp3 (507.31 KB)
4│ │ │ │ │ houzhen .mp3 (395.1 KB)
4│ │ │ │ │ harpmasterigoh示范.wmv (2.31 MB)
4│ │ │ │ │ harpmasterdale示范.wmv (3.05 MB)
4│ │ │ │ │ hangtian1.jpg (31.96 KB)
4│ │ │ │ │ folder.jpg (10.79 KB)
4│ │ │ │ │ festival.mpg (28.84 MB)
4│ │ │ │ │ cblues.jpg (2.3 KB)
4│ │ │ │ │ brender power 1.mp3 (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ Bob_Dylan_-_Mtv_Unplugged-front.jpg (149.83 KB)
4│ │ │ │ │ bluesharp.jpg (24.89 KB)
4│ │ │ │ │ bend2.bmp (614.97 KB)
4│ │ │ │ │ bend1.bmp (614.97 KB)
4│ │ │ │ │ bebop.jpg (28.75 KB)
4│ │ │ │ │ 21-Mazzy Star-Flowers In December.mp3 (6.07 MB)
4│ │ │ │ │ 1995 Routes – Back.jpg (17.37 KB)
4│ │ │ │ │ 1995 Routes – 11 – The sailor & the maid.mp3 (2.15 MB)
4│ │ │ │ │ 14 – Blind Boy Fuller & Sonny Terry – Harmonica Blues.mp3 (2.65 MB)
4│ │ │ │ │ 05.06.02. – Madcat & Kane – Sweet Home Chicago.mp3 (6.9 MB)
4│ │ │ │ │ 03 – You Shook Me.mp3 (10.37 MB)
4│ │ │ │ │ !!Misc – 00 – & mick kinsella galvin, kapagma.mp3 (2.84 MB)
3│ │ │ │ 布鲁斯口琴入门手册.ppt (978.5 KB)
2│ │ ├─Teach Yourself Blues Harmonica – 10 Easy Lessons – Peter Gelling – Book and CD [文件夹大小:59.35 MB 子文件夹数: 3 子文件数: 1]
3│ │ │ ├─布鲁斯口琴简明教程10讲[1] [文件夹大小:3.78 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 布鲁斯口琴简明教程10讲.pdf (3.78 MB)
3│ │ │ ├─cd [文件夹大小:49.13 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 97]
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-97-97.mp3 (1.22 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-96-96.mp3 (726.57 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-95-95.mp3 (268.44 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-94-94.mp3 (252.15 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-93-93.mp3 (387.35 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-92-92.mp3 (356 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-91-91.mp3 (364.14 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-90-90.mp3 (327.49 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-89-89.mp3 (1.09 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-88-88.mp3 (501.38 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-87-87.mp3 (566.53 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-86-86.mp3 (289.62 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-85-85.mp3 (234.64 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-84-84.mp3 (348.26 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-83-83.mp3 (576.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-82-82.mp3 (619.07 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-81-81.mp3 (1.28 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-80-80.mp3 (955.84 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-79-79.mp3 (368.62 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-78-78.mp3 (396.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-77-77.mp3 (1.14 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-76-76.mp3 (251.75 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-75-75.mp3 (224.06 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-74-74.mp3 (375.95 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-73-73.mp3 (364.55 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-72-72.mp3 (326.27 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-71-71.mp3 (381.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-70-70.mp3 (239.94 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-69-69.mp3 (374.73 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-68-68.mp3 (236.27 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-67-67.mp3 (368.62 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-66-66.mp3 (419.52 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-65-65.mp3 (281.47 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-64-64.mp3 (626.4 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-63-63.mp3 (245.64 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-62-62.mp3 (423.6 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-61-61.mp3 (415.45 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-60-60.mp3 (204.92 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-59-59.mp3 (292.88 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-58-58.mp3 (248.49 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-57-57.mp3 (1.24 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-56-56.mp3 (205.73 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-55-55.mp3 (287.99 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-54-54.mp3 (287.58 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-53-53.mp3 (322.6 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-52-52.mp3 (216.32 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-51-51.mp3 (395.09 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-50-50.mp3 (373.92 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-49-49.mp3 (292.88 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-48-48.mp3 (318.13 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-47-47.mp3 (313.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-46-46.mp3 (275.77 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-45-45.mp3 (290.84 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-44-44.mp3 (714.76 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-43-43.mp3 (325.46 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-42-42.mp3 (578.75 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-41-41.mp3 (235.46 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-40-40.mp3 (260.3 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-39-39.mp3 (565.72 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-38-38.mp3 (862.59 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-37-37.mp3 (242.38 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-36-36.mp3 (889.06 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-35-35.mp3 (471.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-34-34.mp3 (444.77 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-33-33.mp3 (940.37 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-32-32.mp3 (292.06 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-31-31.mp3 (556.76 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-30-30.mp3 (461.47 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-29-29.mp3 (423.6 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-28-28.mp3 (480.2 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-27-27.mp3 (858.11 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-26-26.mp3 (1020.18 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-25-25.mp3 (422.78 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-24-24.mp3 (277.4 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-23-23.mp3 (285.55 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-22-22.mp3 (419.12 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-21-21.mp3 (1 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-20-20.mp3 (396.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-19-19.mp3 (1.01 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-18-18.mp3 (407.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-17-17.mp3 (302.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-16-16.mp3 (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-15-15.mp3 (470.43 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-14-14.mp3 (479.79 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-13-13.mp3 (317.72 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-12-12.mp3 (879.69 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-11-11.mp3 (1.45 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-10-10.mp3 (965.21 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-09-9.mp3 (884.58 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-08-8.mp3 (904.94 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-07-7.mp3 (381.25 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-06-6.mp3 (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-05-5.mp3 (426.04 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-04-4.mp3 (430.52 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-03-3.mp3 (422.78 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-02-2.mp3 (296.54 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-01-1.mp3 (1000.23 KB)
3│ │ │ ├─Book [文件夹大小:4.77 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
4│ │ │ │ │ Teach Yourself Blues Harmonica – 10 Easy Lessons – Peter Gelling.PDF (4.77 MB)
3│ │ │ │ PDF_setup.exe (1.66 MB)
1│ ├─口琴新手入门全套教程 [文件夹大小:329.7 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
2│ │ │ 五线谱基础教程.pdf (29.09 MB)
2│ │ │ 口琴培训教材++附中小学生口琴曲28首.pdf (1.78 MB)
2│ │ │ 口琴考级曲集.pdf (1.55 MB)
2│ │ │ 口琴简谱.zip (9.69 MB)
2│ │ │ 基本乐理通用教材.李重光.pdf (4.11 MB)
2│ │ │ 复音口琴曲谱.rar (175.58 MB)
2│ │ │ 复音口琴考级曲集.rar (44.54 MB)
2│ │ │ [基本乐理通用教材].李重光.文字版.pdf (4.05 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴C调口琴曲谱集.rar (59.32 MB)
1│ ├─口琴软硬件 [文件夹大小:40.69 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 6]
2│ │ ├─调音&压音练习工具 [文件夹大小:440.47 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 6]
3│ │ │ │ 新建 文本文档.txt (0 Byte)
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ Syaku8.ini (675 Byte)
3│ │ │ │ Syaku8.exe (436 KB)
3│ │ │ │ S8HELP.TXT (1.18 KB)
3│ │ │ │ s8data.txt (2.45 KB)
2│ │ ├─Midi Drum_v1.7 [文件夹大小:1002.73 KB 子文件夹数: 1 子文件数: 5]
3│ │ │ ├─Rhythm [文件夹大小:12.38 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 4_4_Time.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Tango.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Rumba.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Rock_High.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Rock.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Polka.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 3_4_Waltz.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 3_4_Time.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 2_4_Time.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 2_4_Disco.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 2_4_Chord.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 01.06.rhy (1.03 KB)
3│ │ │ │ zh_CN.lng (2.26 KB)
3│ │ │ │ MidiDrum_v1.7.zip (335.14 KB)
3│ │ │ │ MidiDrum.ini (36 Byte)
3│ │ │ │ MidiDrum.exe (621 KB)
3│ │ │ │ MidiDrum.CHM (31.92 KB)
2│ │ │ 口琴语录.doc (38 KB)
2│ │ │ 口琴维护.doc (76.5 KB)
2│ │ │ 口琴定制与维修.pdf (3.22 MB)
2│ │ │ harp keys.exe (913.4 KB)
2│ │ │ HappyHarp2008Vol1.rar (34.59 MB)
2│ │ │ bluesharp.exe (481.42 KB)
1│ ├─口琴入门知识(中文电子教程) [文件夹大小:5.42 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
2│ │ │ 认识口琴.pdf (965.62 KB)
2│ │ │ 口琴选购指南.pdf (1.04 MB)
2│ │ │ 口琴使用与保养.pdf (132.13 KB)
2│ │ │ 口琴基础乐理.pdf (997.66 KB)
2│ │ │ 口琴构造与材质.pdf (312.46 KB)
2│ │ │ 口琴的分类.pdf (867.02 KB)
2│ │ │ 口琴初学必读.pdf (135.32 KB)
2│ │ │ 简谱知识.pdf (250.28 KB)
2│ │ │ 关于二孔吸音(压音技巧).pdf (824.85 KB)
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
1│ ├─口琴谱精选 [文件夹大小:9.79 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 155]
2│ │ │ 少儿类_植树歌.gif (6.78 KB)
2│ │ │ 少儿类_找朋友.gif (4.92 KB)
2│ │ │ 少儿类_迎春花.gif (5.22 KB)
2│ │ │ 少儿类_摇到外婆桥.gif (4.98 KB)
2│ │ │ 少儿类_乡间的小路.gif (27.16 KB)
2│ │ │ 少儿类_我的朋友在哪里.gif (6.6 KB)
2│ │ │ 少儿类_外婆的澎湖湾.gif (16.47 KB)
2│ │ │ 少儿类_数鸭子.gif (12.33 KB)
2│ │ │ 少儿类_数蛤蟆.gif (7.72 KB)
2│ │ │ 少儿类_牵牛花.gif (6.3 KB)
2│ │ │ 少儿类_蒲公英.gif (12.01 KB)
2│ │ │ 少儿类_拍手谣.gif (5.28 KB)
2│ │ │ 少儿类_两只老虎.gif (3.44 KB)
2│ │ │ 少儿类_兰花草.gif (6.37 KB)
2│ │ │ 少儿类_黑猫警长.gif (11.98 KB)
2│ │ │ 少儿类_古诗联唱.gif (12.69 KB)
2│ │ │ 少儿类_大风车.gif (8.57 KB)
2│ │ │ 少儿类_春天在哪里.gif (11.44 KB)
2│ │ │ 少儿类_丑小鸭.gif (7.32 KB)
2│ │ │ 少儿类_采蘑菇的小姑娘.gif (17.31 KB)
2│ │ │ 少儿类_白龙马.gif (11.21 KB)
2│ │ │ 少儿类_拔萝卜.gif (12.24 KB)
2│ │ │ 少儿类_阿童木之歌.gif (11.69 KB)
2│ │ │ 少儿_祝你生日快乐.gif (5.51 KB)
2│ │ │ 少儿_新年好.gif (5.48 KB)
2│ │ │ 少儿_小燕子.gif (6.98 KB)
2│ │ │ 少儿_小星星.gif (5.25 KB)
2│ │ │ 少儿_小兔子乖乖.gif (6.88 KB)
2│ │ │ 少儿_小蜜蜂.gif (6.7 KB)
2│ │ │ 少儿_小螺号.gif (22.3 KB)
2│ │ │ 少儿_小草.jpg (73.46 KB)
2│ │ │ 少儿_娃哈哈.gif (9.43 KB)
2│ │ │ 少儿_踏浪.gif (15.88 KB)
2│ │ │ 少儿_数字歌.jpg (50.93 KB)
2│ │ │ 少儿_世上只有妈妈好.gif (7.98 KB)
2│ │ │ 少儿_升国旗唱国歌.jpg (56.59 KB)
2│ │ │ 少儿_让我们荡起双浆.jpg (150.85 KB)
2│ │ │ 少儿_哪吒闹海.gif (11.79 KB)
2│ │ │ 少儿_妈妈的心.gif (20.18 KB)
2│ │ │ 少儿_妈妈的吻.jpg (65.85 KB)
2│ │ │ 少儿_两只老虎.gif (3.44 KB)
2│ │ │ 少儿_红星歌.gif (14.22 KB)
2│ │ │ 少儿_红领巾之歌.gif (9.14 KB)
2│ │ │ 少儿_歌声与微笑.jpg (39.53 KB)
2│ │ │ 少儿_放牛山歌.jpg (75.62 KB)
2│ │ │ 少儿_读书郎.gif (12.46 KB)
2│ │ │ 少儿_丢手绢.jpg (22.29 KB)
2│ │ │ 少儿_采蘑菇的小姑娘.gif (17.31 KB)
2│ │ │ 民族_走进新时代.jpg (164.3 KB)
2│ │ │ 民族_在那遥远的地方.jpg (123.62 KB)
2│ │ │ 民族_在那桃花盛开的地方.gif (14.04 KB)
2│ │ │ 民族_运动员进行曲.jpg (147.08 KB)
2│ │ │ 民族_月满西楼.jpg (74.88 KB)
2│ │ │ 民族_月光下的凤尾竹.jpg (148.4 KB)
2│ │ │ 民族_沂蒙小调.jpg (108.21 KB)
2│ │ │ 民族_沂蒙山小调(山东民歌).gif (5.15 KB)
2│ │ │ 民族_瑶族舞曲.gif (34.91 KB)
2│ │ │ 民族_小城故事.gif (16.82 KB)
2│ │ │ 民族_掀起你的盖头来(维吾尔族民歌).gif (9.4 KB)
2│ │ │ 民族_乌苏里船歌.gif (10.59 KB)
2│ │ │ 民族_我是一个兵.gif (7.29 KB)
2│ │ │ 民族_我的中国心.gif (13.35 KB)
2│ │ │ 民族_我爱你塞北的雪.gif (11.54 KB)
2│ │ │ 民族_弯弯的月亮.jpg (49.04 KB)
2│ │ │ 民族_土耳其进行曲.gif (24.47 KB)
2│ │ │ 民族_四季歌.gif (16.01 KB)
2│ │ │ 民族_斯卡堡集市.jpg (193.56 KB)
2│ │ │ 民族_十五的月亮.gif (20.84 KB)
2│ │ │ 民族_山歌好比春江水.jpg (79.83 KB)
2│ │ │ 民族_山丹丹花开红艳艳.jpg (206.12 KB)
2│ │ │ 民族_三十里铺.jpg (140.29 KB)
2│ │ │ 民族_人说山西好风光.gif (15.37 KB)
2│ │ │ 民族_难忘今宵.gif (12.27 KB)
2│ │ │ 民族_南泥湾.jpg (122.7 KB)
2│ │ │ 民族_茉莉花.gif (15.99 KB)
2│ │ │ 民族_茉莉花(陕西民歌).gif (18.77 KB)
2│ │ │ 民族_蒙古人.gif (8.66 KB)
2│ │ │ 民族_梅花三弄.gif (23.39 KB)
2│ │ │ 民族_浏阳河(湖南民歌).gif (7.34 KB)
2│ │ │ 民族_梁祝选段.gif (18.6 KB)
2│ │ │ 民族_蓝花花.gif (5.52 KB)
2│ │ │ 民族_兰花草(台湾民歌).gif (15.2 KB)
2│ │ │ 民族_康定情歌.jpg (156.4 KB)
2│ │ │ 民族_喀秋莎(俄罗斯民歌).gif (41.93 KB)
2│ │ │ 民族_军港之夜.gif (17.94 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国.gif (12.17 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国-3.gif (14 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国-2.gif (13.91 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国-1.gif (12.57 KB)
2│ │ │ 民族_回娘家(河北民歌).gif (27.94 KB)
2│ │ │ 民族_好汉歌.jpg (92.35 KB)
2│ │ │ 民族_过河.gif (20.14 KB)
2│ │ │ 民族_歌唱祖国.jpg (146.46 KB)
2│ │ │ 民族_凤阳花鼓(安徽民歌).gif (10.63 KB)
2│ │ │ 民族_二月里来.jpg (158.29 KB)
2│ │ │ 民族_当兵的人.jpg (157.75 KB)
2│ │ │ 民族_弹起我心爱的土琵琶.gif (14.28 KB)
2│ │ │ 民族_春江花月夜.gif (13.99 KB)
2│ │ │ 民族_彩云追月.gif (42.65 KB)
2│ │ │ 民族_采茶舞曲.jpg (154.52 KB)
2│ │ │ 民族_北京的金山上(藏族民歌).gif (9.93 KB)
2│ │ │ 民族_北国之春.jpg (181.75 KB)
2│ │ │ 民族_阿里山的姑娘.gif (17.49 KB)
2│ │ │ 民族_阿拉木汗.gif (11.66 KB)
2│ │ │ 流行_昨日重现.gif (33.91 KB)
2│ │ │ 流行_祝你平安.gif (30.6 KB)
2│ │ │ 流行_贞观长歌.jpg (93.96 KB)
2│ │ │ 流行_早安布鲁斯.jpg (108.78 KB)
2│ │ │ 流行_云水谣.gif (36.13 KB)
2│ │ │ 流行_月亮河.jpg (156.47 KB)
2│ │ │ 流行_月亮代表我的心.gif (12.46 KB)
2│ │ │ 流行_星之所在.gif (19.52 KB)
2│ │ │ 流行_谢谢你的爱1999.gif (19.35 KB)
2│ │ │ 流行_小白杨.jpg (154.62 KB)
2│ │ │ 流行_我和你.jpg (329.75 KB)
2│ │ │ 流行_童话.gif (43.97 KB)
2│ │ │ 流行_同一首歌.gif (20.43 KB)
2│ │ │ 流行_听海.jpg (328.49 KB)
2│ │ │ 流行_听海(张惠妹).jpg (328.49 KB)
2│ │ │ 流行_天路.gif (21.39 KB)
2│ │ │ 流行_天空之城.jpg (94.57 KB)
2│ │ │ 流行_斯卡堡集市.jpg (161.27 KB)
2│ │ │ 流行_神话.gif (26.89 KB)
2│ │ │ 流行_少女与水手.jpg (82.82 KB)
2│ │ │ 流行_上海滩2.jpg (101.45 KB)
2│ │ │ 流行_上海滩1.jpg (84.67 KB)
2│ │ │ 流行_日升之屋.jpg (114.16 KB)
2│ │ │ 流行_千与千寻主题曲.jpg (47.6 KB)
2│ │ │ 流行_千里之外.jpg (176.22 KB)
2│ │ │ 流行_莫斯科郊外的晚上.jpg (187.24 KB)
2│ │ │ 流行_蒙娜丽莎的眼泪.gif (17.15 KB)
2│ │ │ 流行_美丽的神话.jpg (243.98 KB)
2│ │ │ 流行_美丽的草原我的家.jpg (130.02 KB)
2│ │ │ 流行_绿袖子.jpg (80.11 KB)
2│ │ │ 流行_龙的传人.gif (17.07 KB)
2│ │ │ 流行_龙的传人(四孔).gif (14.73 KB)
2│ │ │ 流行_老鼠爱大米.jpg (278.63 KB)
2│ │ │ 流行_老鼠爱 大米.jpg (148.15 KB)
2│ │ │ 流行_狼(齐秦).jpg (148.11 KB)
2│ │ │ 流行_菊花台.gif (51.67 KB)
2│ │ │ 流行_江南2(林俊杰).jpg (89.58 KB)
2│ │ │ 流行_江南1(林俊杰).jpg (79.64 KB)
2│ │ │ 流行_丁香花.gif (68.21 KB)
2│ │ │ 流行_第一次(光良).jpg (648.34 KB)
2│ │ │ 流行_地上星.jpg (163.17 KB)
2│ │ │ 流行_大海.gif (18.71 KB)
2│ │ │ 流行_大城小爱.gif (13.85 KB)
2│ │ │ 流行_大长今.gif (14.93 KB)
2│ │ │ 流行_川流不息的爱.jpg (253.26 KB)
2│ │ │ 流行_长崎蝴蝶姑娘2.jpg (117.48 KB)
2│ │ │ 流行_长崎蝴蝶姑娘1.jpg (94.33 KB)
2│ │ │ 流行_曹操.gif (26.31 KB)
2│ │ │ 流行_北京奥运主题曲_我和你.jpg (168.04 KB)
2│ │ │ 流行_爱尔兰画眉.jpg (164.75 KB)
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
1│ ├─口琴考级曲谱 [文件夹大小:7.47 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
2│ │ ├─梁祝 [文件夹大小:400.13 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 20100419092721240.jpg (32.98 KB)
3│ │ │ │ 20100419092659982.jpg (90.25 KB)
3│ │ │ │ 20100419092638424.jpg (88.2 KB)
3│ │ │ │ 20100419092617852.jpg (99.51 KB)
3│ │ │ │ 20100419092542695.jpg (89.18 KB)
2│ │ ├─考级一级曲谱 [文件夹大小:184.35 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
3│ │ │ │ 20100701033407268.jpg (59.83 KB)
3│ │ │ │ 20100701033344777.jpg (42.21 KB)
3│ │ │ │ 20100701033341527.jpg (82.31 KB)
2│ │ ├─考级五级曲谱 [文件夹大小:845.08 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100702092257325.jpg (58.59 KB)
3│ │ │ │ 20100702092042344.jpg (57.48 KB)
3│ │ │ │ 20100702091903261.jpg (55.6 KB)
3│ │ │ │ 20100702091636763.jpg (76.16 KB)
3│ │ │ │ 20100701044001116.jpg (51.96 KB)
3│ │ │ │ 20100701043701660.jpg (70.52 KB)
3│ │ │ │ 20100701043531850.jpg (69.09 KB)
3│ │ │ │ 20100701043325682.jpg (81.64 KB)
3│ │ │ │ 20100701042953453.jpg (107.8 KB)
3│ │ │ │ 20100701042754694.jpg (81.32 KB)
3│ │ │ │ 20100701042533993.jpg (69.46 KB)
3│ │ │ │ 20100701042205918.jpg (65.28 KB)
2│ │ ├─考级四级曲谱 [文件夹大小:701.05 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
3│ │ │ │ 20100701041841529.jpg (50.43 KB)
3│ │ │ │ 20100701041616521.jpg (77.26 KB)
3│ │ │ │ 20100701041338136.jpg (52.78 KB)
3│ │ │ │ 20100701041046458.jpg (48.86 KB)
3│ │ │ │ 20100701040841168.jpg (59.16 KB)
3│ │ │ │ 20100701040556671.jpg (67.04 KB)
3│ │ │ │ 20100701040425544.jpg (66.75 KB)
3│ │ │ │ 20100701040231303.jpg (65.24 KB)
3│ │ │ │ 20100701040012661.jpg (77.09 KB)
3│ │ │ │ 20100701035756493.jpg (74.04 KB)
3│ │ │ │ 20100701035633109.jpg (62.39 KB)
2│ │ ├─考级十级曲谱 [文件夹大小:903.77 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100704042008153.jpg (69.2 KB)
3│ │ │ │ 20100704041633873.jpg (103.12 KB)
3│ │ │ │ 20100704041040691.jpg (104.41 KB)
3│ │ │ │ 20100704040648167.jpg (48.64 KB)
3│ │ │ │ 20100704040223444.jpg (115.53 KB)
3│ │ │ │ 20100704035723844.jpg (76.07 KB)
3│ │ │ │ 20100704035137221.jpg (103.46 KB)
3│ │ │ │ 20100704034837675.jpg (108.55 KB)
3│ │ │ │ 20100704033813529.jpg (105.42 KB)
3│ │ │ │ 20100704033027777.jpg (69.19 KB)
2│ │ ├─考级十二级曲谱 [文件夹大小:0 Byte 子文件夹数: 0 子文件数: 0]
2│ │ ├─考级三级曲谱 [文件夹大小:257.5 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100701034532683.jpg (69.42 KB)
3│ │ │ │ 20100701034523974.jpg (57.37 KB)
3│ │ │ │ 20100701034514677.jpg (63.24 KB)
3│ │ │ │ 20100701034505660.jpg (67.29 KB)
2│ │ ├─考级七级曲谱 [文件夹大小:1.02 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
3│ │ │ │ 20100702110958437.jpg (79.64 KB)
3│ │ │ │ 20100702110655631.jpg (70.47 KB)
3│ │ │ │ 20100702105754214.jpg (89.83 KB)
3│ │ │ │ 20100702105516442.jpg (92.34 KB)
3│ │ │ │ 20100702105156525.jpg (118.92 KB)
3│ │ │ │ 20100702104755248.jpg (132.5 KB)
3│ │ │ │ 20100702104210360.jpg (49.29 KB)
3│ │ │ │ 20100702104023343.jpg (94.31 KB)
3│ │ │ │ 20100702103316912.jpg (118.25 KB)
3│ │ │ │ 20100702102910897.jpg (58.55 KB)
3│ │ │ │ 20100702102439792.jpg (66.57 KB)
3│ │ │ │ 20100702102005991.jpg (76.12 KB)
2│ │ ├─考级六级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 17]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100702101521388.jpg (23.24 KB)
3│ │ │ │ 20100702101300689.jpg (63.86 KB)
3│ │ │ │ 20100702101024304.jpg (44.1 KB)
3│ │ │ │ 20100702100744998.jpg (79.11 KB)
3│ │ │ │ 20100702100444371.jpg (79.92 KB)
3│ │ │ │ 20100702100239458.jpg (79 KB)
3│ │ │ │ 20100702100047184.jpg (87.91 KB)
3│ │ │ │ 20100702095831293.jpg (56.57 KB)
3│ │ │ │ 20100702095449779.jpg (67.68 KB)
3│ │ │ │ 20100702095038682.jpg (89.89 KB)
3│ │ │ │ 20100702094851274.jpg (89.32 KB)
3│ │ │ │ 20100702093956378.jpg (84.76 KB)
3│ │ │ │ 20100702093802818.jpg (84.86 KB)
3│ │ │ │ 20100702093326691.jpg (41.38 KB)
3│ │ │ │ 20100702093123751.jpg (92.82 KB)
3│ │ │ │ 20100702092621803.jpg (66.44 KB)
2│ │ ├─考级九级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
3│ │ │ │ 20100704032416829.jpg (92.19 KB)
3│ │ │ │ 20100704031954247.jpg (88.13 KB)
3│ │ │ │ 20100704031509988.jpg (73.13 KB)
3│ │ │ │ 20100704031306877.jpg (101.67 KB)
3│ │ │ │ 20100704030906317.jpg (79.53 KB)
3│ │ │ │ 20100704030626869.jpg (66.78 KB)
3│ │ │ │ 20100704030348135.jpg (135.07 KB)
3│ │ │ │ 20100704030006637.jpg (76.49 KB)
3│ │ │ │ 20100704025801655.jpg (52.81 KB)
3│ │ │ │ 20100704025556734.jpg (91.56 KB)
3│ │ │ │ 20100704025004257.jpg (97.93 KB)
3│ │ │ │ 20100704024604754.jpg (60.96 KB)
3│ │ │ │ 20100704024213575.jpg (111.72 KB)
2│ │ ├─考级二级曲谱 [文件夹大小:121.01 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
3│ │ │ │ 20100701033835638.jpg (55.15 KB)
3│ │ │ │ 20100701033826148.jpg (65.85 KB)
2│ │ ├─考级八级曲谱 [文件夹大小:931 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100702114254916.jpg (135.87 KB)
3│ │ │ │ 20100702113833491.jpg (67.72 KB)
3│ │ │ │ 20100702113659870.jpg (54.67 KB)
3│ │ │ │ 20100702113423165.jpg (80.05 KB)
3│ │ │ │ 20100702113143510.jpg (86.36 KB)
3│ │ │ │ 20100702112655272.jpg (70.43 KB)
3│ │ │ │ 20100702112359367.jpg (84 KB)
3│ │ │ │ 20100702112032786.jpg (83.03 KB)
3│ │ │ │ 20100702111654914.jpg (98.03 KB)
3│ │ │ │ 20100702111431147.jpg (89.73 KB)
3│ │ │ │ 20100702111125875.jpg (80.92 KB)
1│ ├─经典布鲁斯10孔口琴视频教程 [文件夹大小:94.38 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
2│ │ │ 经典布鲁斯10孔口琴教学(带中文字幕喔)_标清.flv (94.38 MB)
1│ ├─经典10孔口琴视频教程 [文件夹大小:51.64 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
2│ │ │ 经典十孔口琴教程_标清.flv (51.64 MB)
1│ ├─复音口琴音频教学_tombo [文件夹大小:51.32 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
2│ │ │ SJ09.mp3 (2.35 MB)
2│ │ │ SJ08.mp3 (1.3 MB)
2│ │ │ SJ07.mp3 (4.56 MB)
2│ │ │ SJ06.mp3 (4.08 MB)
2│ │ │ SJ05.mp3 (12.33 MB)
2│ │ │ SJ04.mp3 (4.07 MB)
2│ │ │ SJ03.mp3 (2.2 MB)
2│ │ │ SJ02.mp3 (5.41 MB)
2│ │ │ SJ013.mp3 (8.75 MB)
2│ │ │ SJ012.mp3 (1.61 MB)
2│ │ │ SJ011.mp3 (1.81 MB)
2│ │ │ SJ010.mp3 (1.27 MB)
2│ │ │ SJ01.mp3 (1.56 MB)
1│ ├─复音口琴考级曲集 [文件夹大小:46.3 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 50]
2│ │ │ SJ50_红河谷.mp3 (1.17 MB)
2│ │ │ SJ49_好人一生平安.mp3 (1.32 MB)
2│ │ │ SJ48_上海郊区好风光.mp3 (855.64 KB)
2│ │ │ SJ47_在泉边.mp3 (1.26 MB)
2│ │ │ SJ46_泉水叮咚响.mp3 (1.72 MB)
2│ │ │ SJ45_蜗牛与黄鹂鸟.mp3 (1.38 MB)
2│ │ │ SJ44_潜海姑娘.mp3 (1.47 MB)
2│ │ │ SJ43_迟到.mp3 (1.47 MB)
2│ │ │ SJ42_我的祖国.mp3 (1.92 MB)
2│ │ │ SJ41_三潭印月.mp3 (3.09 MB)
2│ │ │ SJ40_绿岛小夜曲.mp3 (2.93 MB)
2│ │ │ SJ39_北国之春.mp3 (2.51 MB)
2│ │ │ SJ38_敖包相会.mp3 (1.83 MB)
2│ │ │ SJ37_党啊 亲爱的妈妈.mp3 (2.76 MB)
2│ │ │ SJ36_卡普里岛.mp3 (1.08 MB)
2│ │ │ SJ35_粉刷匠.mp3 (317.68 KB)
2│ │ │ SJ34_欢乐颂.mp3 (652.37 KB)
2│ │ │ SJ33_操舞.mp3 (321.76 KB)
2│ │ │ SJ32_铃儿响叮当.mp3 (882.99 KB)
2│ │ │ SJ31_拥军秧歌.mp3 (795.23 KB)
2│ │ │ SJ30_划小船.mp3 (530.33 KB)
2│ │ │ SJ29_祝你生日快乐.mp3 (575.64 KB)
2│ │ │ SJ28_扬基 杜德尔.mp3 (314.41 KB)
2│ │ │ SJ27_春之歌.mp3 (915.64 KB)
2│ │ │ SJ26_夏日泛舟海上.mp3 (719.31 KB)
2│ │ │ SJ25_闪烁的小星.mp3 (457.27 KB)
2│ │ │ SJ24_竹马.mp3 (307.07 KB)
2│ │ │ SJ23_快乐的农夫.mp3 (700.54 KB)
2│ │ │ SJ22_共产儿童团歌.mp3 (290.33 KB)
2│ │ │ SJ21_两只老虎.mp3 (274.41 KB)
2│ │ │ SJ20_颂祖国.mp3 (403.8 KB)
2│ │ │ SJ19_云.mp3 (407.07 KB)
2│ │ │ SJ18_小红帽.mp3 (415.64 KB)
2│ │ │ SJ17_小白船.mp3 (800.54 KB)
2│ │ │ SJ16_解放区的天.mp3 (327.07 KB)
2│ │ │ SJ15_鄂伦春舞曲.mp3 (319.31 KB)
2│ │ │ SJ14_玛依拉.mp3 (791.96 KB)
2│ │ │ SJ13_剪羊毛.mp3 (615.64 KB)
2│ │ │ SJ12_小鸭子.mp3 (400.94 KB)
2│ │ │ SJ11_丰收之歌.mp3 (700.94 KB)
2│ │ │ SJ10_卖报歌.mp3 (307.07 KB)
2│ │ │ SJ09_集体舞.mp3 (302.99 KB)
2│ │ │ SJ08_故乡的亲人.mp3 (835.23 KB)
2│ │ │ SJ07_洋娃娃和小熊跳舞.mp3 (315.64 KB)
2│ │ │ SJ06_十二月花.mp3 (289.92 KB)
2│ │ │ SJ05_婚誓.mp3 (1.25 MB)
2│ │ │ SJ04_二月里来.mp3 (1000.54 KB)
2│ │ │ SJ03_草原之夜.mp3 (1.55 MB)
2│ │ │ SJ02_深深的海洋.mp3 (519.31 KB)
2│ │ │ SJ01_沙里红巴.mp3 (339.31 KB)
1│ ├─复音口琴电子教程(中文) [文件夹大小:10.66 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
2│ │ │ SJ_认识口琴.pdf (965.62 KB)
2│ │ │ SJ_口琴选购指南.pdf (1.04 MB)
2│ │ │ SJ_口琴使用与保养.pdf (132.13 KB)
2│ │ │ SJ_口琴基础乐理.pdf (997.66 KB)
2│ │ │ SJ_口琴构造与材质.pdf (312.46 KB)
2│ │ │ SJ_口琴的分类.pdf (867.02 KB)
2│ │ │ SJ_口琴初学必读.pdf (135.32 KB)
2│ │ │ SJ_简谱知识.pdf (250.28 KB)
2│ │ │ SJ_复音口琴综合篇.pdf (3.35 MB)
2│ │ │ SJ_复音口琴初级篇.pdf (2.7 MB)
1│ ├─布鲁斯口琴简明十讲套装 [文件夹大小:52.91 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 1]
2│ │ ├─教程示范音频MP3 [文件夹大小:49.13 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 97]
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-97-97.mp3 (1.22 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-96-96.mp3 (726.57 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-95-95.mp3 (268.44 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-94-94.mp3 (252.15 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-93-93.mp3 (387.35 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-92-92.mp3 (356 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-91-91.mp3 (364.14 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-90-90.mp3 (327.49 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-89-89.mp3 (1.09 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-88-88.mp3 (501.38 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-87-87.mp3 (566.53 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-86-86.mp3 (289.62 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-85-85.mp3 (234.64 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-84-84.mp3 (348.26 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-83-83.mp3 (576.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-82-82.mp3 (619.07 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-81-81.mp3 (1.28 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-80-80.mp3 (955.84 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-79-79.mp3 (368.62 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-78-78.mp3 (396.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-77-77.mp3 (1.14 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-76-76.mp3 (251.75 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-75-75.mp3 (224.06 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-74-74.mp3 (375.95 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-73-73.mp3 (364.55 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-72-72.mp3 (326.27 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-71-71.mp3 (381.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-70-70.mp3 (239.94 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-69-69.mp3 (374.73 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-68-68.mp3 (236.27 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-67-67.mp3 (368.62 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-66-66.mp3 (419.52 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-65-65.mp3 (281.47 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-64-64.mp3 (626.4 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-63-63.mp3 (245.64 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-62-62.mp3 (423.6 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-61-61.mp3 (415.45 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-60-60.mp3 (204.92 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-59-59.mp3 (292.88 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-58-58.mp3 (248.49 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-57-57.mp3 (1.24 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-56-56.mp3 (205.73 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-55-55.mp3 (287.99 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-54-54.mp3 (287.58 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-53-53.mp3 (322.6 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-52-52.mp3 (216.32 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-51-51.mp3 (395.09 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-50-50.mp3 (373.92 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-49-49.mp3 (292.88 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-48-48.mp3 (318.13 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-47-47.mp3 (313.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-46-46.mp3 (275.77 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-45-45.mp3 (290.84 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-44-44.mp3 (714.76 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-43-43.mp3 (325.46 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-42-42.mp3 (578.75 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-41-41.mp3 (235.46 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-40-40.mp3 (260.3 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-39-39.mp3 (565.72 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-38-38.mp3 (862.59 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-37-37.mp3 (242.38 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-36-36.mp3 (889.06 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-35-35.mp3 (471.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-34-34.mp3 (444.77 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-33-33.mp3 (940.37 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-32-32.mp3 (292.06 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-31-31.mp3 (556.76 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-30-30.mp3 (461.47 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-29-29.mp3 (423.6 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-28-28.mp3 (480.2 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-27-27.mp3 (858.11 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-26-26.mp3 (1020.18 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-25-25.mp3 (422.78 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-24-24.mp3 (277.4 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-23-23.mp3 (285.55 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-22-22.mp3 (419.12 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-21-21.mp3 (1 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-20-20.mp3 (396.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-19-19.mp3 (1.01 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-18-18.mp3 (407.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-17-17.mp3 (302.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-16-16.mp3 (1.1 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-15-15.mp3 (470.43 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-14-14.mp3 (479.79 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-13-13.mp3 (317.72 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-12-12.mp3 (879.69 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-11-11.mp3 (1.45 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-10-10.mp3 (965.21 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-09-9.mp3 (884.58 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-08-8.mp3 (904.94 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-07-7.mp3 (381.25 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-06-6.mp3 (1.1 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-05-5.mp3 (426.04 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-04-4.mp3 (430.52 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-03-3.mp3 (422.78 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-02-2.mp3 (296.54 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-01-1.mp3 (1000.23 KB)
2│ │ │ 布鲁斯口琴简明教程10讲.pdf (3.78 MB)
1│ ├─布鲁斯10孔口琴视频教学 [文件夹大小:342.52 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
2│ │ │ 十孔口琴教程7
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学第七课、两个12小节布鲁斯的讲解【ekkke】_标清.flv (22.46 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学第八课、压音基础_标清.flv (16.76 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(一)单音技巧【ekkke】_标清.flv (21.77 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(五)第二把位布鲁斯初探【ekkke】_标清.flv (21.73 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(四)多孔之间的滑音和一把位的总结【ekkke】_标清.flv (12.45 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(三)吐音技巧【ekkke】_标清.flv (16.13 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(六的补充)空音的应用和三连音_标清.flv (11.13 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(六)第二把位上的12小节布鲁斯【ekkke】_标清.flv (15.19 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(二)一把位高音部分和手部动作【ekkke】_标清.flv (15.73 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(9)压音的规律_标清.flv (10.9 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(10)压音应用【ekkke】_标清.flv (16.51 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 用布鲁斯口琴模仿手风琴【ekkke】_标清.flv (5.54 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 一、一把位大调七声音阶_标清.flv (21.54 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 五、一把位小调五声音阶_标清.flv (3.77 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 四、一把自然小调音阶_标清.flv (7.01 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十一、三把位多利安音阶_标清.flv (6.35 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十四、一把位布鲁斯音阶_标清.flv (11.95 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十三、三把位小调布鲁斯音阶_标清.flv (7.42 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十二、三把位旋律小调音阶_标清.flv (10.63 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十、三把位小调五声音阶_标清.flv (7.53 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 三、一把位大调五声音阶_标清.flv (8.34 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 七、二把位混合利底亚音阶_标清.flv (7.33 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 六、二把位大调五声音阶_标清.flv (9.9 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 九、二把位布鲁斯音阶_标清.flv (12.42 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 节奏魅力【ekkke】_标清.flv (23.98 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 二、一把位大调七声音阶低音部分_标清.flv (7.56 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 八、二把位小调五声音阶_标清.flv (5.29 MB)
1│ ├─BlueSimon十孔口琴教学视频 [文件夹大小:59.43 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
2│ │ │ 吸气压音入门2.flv (7.62 MB)
2│ │ │ 吸气压音入门1.flv (4.64 MB)
2│ │ │ 手振音和哇音.flv (5.2 MB)
2│ │ │ 喉震音.flv (3.19 MB)
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
2│ │ │ 吹气压音演奏方法.flv (2.93 MB)
2│ │ │ 把位练习.flv (5.89 MB)
2│ │ │ 5.戒指节奏.wmv (1.01 MB)
2│ │ │ 4.蓝调音阶.wmv (9.76 MB)
2│ │ │ 3.压音2.wmv (6.99 MB)
2│ │ │ 2.压音1.wmv (10.07 MB)
2│ │ │ 1.送别.wmv (2.14 MB)
1│ ├─7张光碟集合的口琴教程CD(请注意:只有声音播放) [文件夹大小:268.78 MB 子文件夹数: 7 子文件数: 0]
2│ │ ├─中外名曲上海电台音乐专题CD1 [文件夹大小:67.27 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 15]
3│ │ │ │ 15 曲目 15【01资源网:01zykk.com】.wma (4.63 MB)
3│ │ │ │ 14 曲目 14【01资源网:01zykk.com】.wma (7.32 MB)
3│ │ │ │ 13 曲目 13【01资源网:01zykk.com】.wma (4.78 MB)
3│ │ │ │ 12 曲目 12【01资源网:01zykk.com】.wma (2.97 MB)
3│ │ │ │ 11 曲目 11【01资源网:01zykk.com】.wma (5.27 MB)
3│ │ │ │ 10 曲目 10【01资源网:01zykk.com】.wma (8.11 MB)
3│ │ │ │ 09 曲目 9【01资源网:01zykk.com】.wma (4.05 MB)
3│ │ │ │ 08 曲目 8【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 07 曲目 7【01资源网:01zykk.com】.wma (6.53 MB)
3│ │ │ │ 06 曲目 6【01资源网:01zykk.com】.wma (2.07 MB)
3│ │ │ │ 05 曲目 5【01资源网:01zykk.com】.wma (4.76 MB)
3│ │ │ │ 04 曲目 4【01资源网:01zykk.com】.wma (5.12 MB)
3│ │ │ │ 03 曲目 3【01资源网:01zykk.com】.wma (3.68 MB)
3│ │ │ │ 02 曲目 2【01资源网:01zykk.com】.wma (4.35 MB)
3│ │ │ │ 01 曲目 1【01资源网:01zykk.com】.wma (2.09 MB)
2│ │ ├─斎藤寿孝ハーモニカ・イリュージョン① 永遠のハーモニカ~地上の星~ [文件夹大小:33.21 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
3│ │ │ │ 10 昴【01资源网:01zykk.com】.wma (4.18 MB)
3│ │ │ │ 09 明日があるさ【01资源网:01zykk.com】.wma (3.01 MB)
3│ │ │ │ 08 花【01资源网:01zykk.com】.wma (3.67 MB)
3│ │ │ │ 07 上を向いて歩こう【01资源网:01zykk.com】.wma (2.81 MB)
3│ │ │ │ 06 亜麻色の髪の乙女【01资源网:01zykk.com】.wma (3.16 MB)
3│ │ │ │ 05 北の国から【01资源网:01zykk.com】.wma (2.64 MB)
3│ │ │ │ 04 島唄【01资源网:01zykk.com】.wma (3.23 MB)
3│ │ │ │ 03 熱き心に【01资源网:01zykk.com】.wma (3.85 MB)
3│ │ │ │ 02 大きな古時計【01资源网:01zykk.com】.wma (2.9 MB)
3│ │ │ │ 01 地上の星【01资源网:01zykk.com】.wma (3.76 MB)
2│ │ ├─我的第一本口琴教程(吉他伴奏CD) [文件夹大小:33.63 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 27 曲目 27【01资源网:01zykk.com】.wma (2.64 MB)
3│ │ │ │ 26 曲目 26【01资源网:01zykk.com】.wma (2.1 MB)
3│ │ │ │ 25 曲目 25【01资源网:01zykk.com】.wma (1.62 MB)
3│ │ │ │ 24 曲目 24【01资源网:01zykk.com】.wma (1.53 MB)
3│ │ │ │ 23 曲目 23【01资源网:01zykk.com】.wma (2 MB)
3│ │ │ │ 22 曲目 22【01资源网:01zykk.com】.wma (1.52 MB)
3│ │ │ │ 21 曲目 21【01资源网:01zykk.com】.wma (2.41 MB)
3│ │ │ │ 20 曲目 20【01资源网:01zykk.com】.wma (1.82 MB)
3│ │ │ │ 19 曲目 19【01资源网:01zykk.com】.wma (1.82 MB)
3│ │ │ │ 18 曲目 18【01资源网:01zykk.com】.wma (1.18 MB)
3│ │ │ │ 17 曲目 17【01资源网:01zykk.com】.wma (676.62 KB)
3│ │ │ │ 16 曲目 16【01资源网:01zykk.com】.wma (1.58 MB)
3│ │ │ │ 15 曲目 15【01资源网:01zykk.com】.wma (1.61 MB)
3│ │ │ │ 14 曲目 14【01资源网:01zykk.com】.wma (1.36 MB)
3│ │ │ │ 13 曲目 13【01资源网:01zykk.com】.wma (1.24 MB)
3│ │ │ │ 12 曲目 12【01资源网:01zykk.com】.wma (1.14 MB)
3│ │ │ │ 11 曲目 11【01资源网:01zykk.com】.wma (454.86 KB)
3│ │ │ │ 10 曲目 10【01资源网:01zykk.com】.wma (1.84 MB)
3│ │ │ │ 09 曲目 9【01资源网:01zykk.com】.wma (734.98 KB)
3│ │ │ │ 08 曲目 8【01资源网:01zykk.com】.wma (670.79 KB)
3│ │ │ │ 07 曲目 7【01资源网:01zykk.com】.wma (501.54 KB)
3│ │ │ │ 06 曲目 6【01资源网:01zykk.com】.wma (501.54 KB)
3│ │ │ │ 05 曲目 5【01资源网:01zykk.com】.wma (524.89 KB)
3│ │ │ │ 04 曲目 4【01资源网:01zykk.com】.wma (664.95 KB)
3│ │ │ │ 03 曲目 3【01资源网:01zykk.com】.wma (548.23 KB)
3│ │ │ │ 02 曲目 2【01资源网:01zykk.com】.wma (548.23 KB)
3│ │ │ │ 01 曲目 1【01资源网:01zykk.com】.wma (548.23 KB)
2│ │ ├─我的第一本口琴教程——吹奏示范CD [文件夹大小:33.38 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
3│ │ │ │ 28 练习曲【01资源网:01zykk.com】.wma (776.03 KB)
3│ │ │ │ 27 我们的时光【01资源网:01zykk.com】.wma (2.67 MB)
3│ │ │ │ 26 夏季里【01资源网:01zykk.com】.wma (2.13 MB)
3│ │ │ │ 25 丹尼男孩【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 24 昨天【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 23 月亮河【01资源网:01zykk.com】.wma (1.96 MB)
3│ │ │ │ 22 我的肯塔基老家【01资源网:01zykk.com】.wma (1.47 MB)
3│ │ │ │ 21 我的路【01资源网:01zykk.com】.wma (2.28 MB)
3│ │ │ │ 20 (天鹅湖)片段【01资源网:01zykk.com】.wma (1.77 MB)
3│ │ │ │ 19 绿袖子【01资源网:01zykk.com】.wma (1.8 MB)
3│ │ │ │ 18 希望【01资源网:01zykk.com】.wma (1.15 MB)
3│ │ │ │ 17 剪羊毛【01资源网:01zykk.com】.wma (665.15 KB)
3│ │ │ │ 16 雪绒花【01资源网:01zykk.com】.wma (1.52 MB)
3│ │ │ │ 15 (新大陆交响曲)主题【01资源网:01zykk.com】.wma (1.53 MB)
3│ │ │ │ 14 故乡的亲人【01资源网:01zykk.com】.wma (1.33 MB)
3│ │ │ │ 13 茉莉花【01资源网:01zykk.com】.wma (1.2 MB)
3│ │ │ │ 12 很久以前【01资源网:01zykk.com】.wma (1.1 MB)
3│ │ │ │ 11 红蜻蜓【01资源网:01zykk.com】.wma (425.88 KB)
3│ │ │ │ 10 多那多那【01资源网:01zykk.com】.wma (1.8 MB)
3│ │ │ │ 09 四季歌【01资源网:01zykk.com】.wma (706 KB)
3│ │ │ │ 08 小红帽【01资源网:01zykk.com】.wma (630.13 KB)
3│ │ │ │ 07 火车开啦【01资源网:01zykk.com】.wma (460.89 KB)
3│ │ │ │ 06 苏珊娜【01资源网:01zykk.com】.wma (460.89 KB)
3│ │ │ │ 05 赛船【01资源网:01zykk.com】.wma (484.23 KB)
3│ │ │ │ 04 闪烁的小星【01资源网:01zykk.com】.wma (630.14 KB)
3│ │ │ │ 03 玛丽有之小羊羔【01资源网:01zykk.com】.wma (501.75 KB)
3│ │ │ │ 02 火车【01资源网:01zykk.com】.wma (501.74 KB)
3│ │ │ │ 01 演奏第一个音【01资源网:01zykk.com】.wma (501.75 KB)
2│ │ ├─美妙.难忘的中外口琴(20首)独奏、合奏精选CD2 [文件夹大小:53.52 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 20]
3│ │ │ │ 20 曲目 20【01资源网:01zykk.com】.wma (2.39 MB)
3│ │ │ │ 19 曲目 19【01资源网:01zykk.com】.wma (3.36 MB)
3│ │ │ │ 18 曲目 18【01资源网:01zykk.com】.wma (2.78 MB)
3│ │ │ │ 17 曲目 17【01资源网:01zykk.com】.wma (2.21 MB)
3│ │ │ │ 16 曲目 16【01资源网:01zykk.com】.wma (2.21 MB)
3│ │ │ │ 15 曲目 15【01资源网:01zykk.com】.wma (2.37 MB)
3│ │ │ │ 14 曲目 14【01资源网:01zykk.com】.wma (2.01 MB)
3│ │ │ │ 13 曲目 13【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 12 曲目 12【01资源网:01zykk.com】.wma (4.1 MB)
3│ │ │ │ 11 曲目 11【01资源网:01zykk.com】.wma (2.97 MB)
3│ │ │ │ 10 曲目 10【01资源网:01zykk.com】.wma (1.65 MB)
3│ │ │ │ 09 曲目 9【01资源网:01zykk.com】.wma (3.86 MB)
3│ │ │ │ 08 曲目 8【01资源网:01zykk.com】.wma (3 MB)
3│ │ │ │ 07 曲目 7【01资源网:01zykk.com】.wma (4.58 MB)
3│ │ │ │ 06 曲目 6【01资源网:01zykk.com】.wma (3.27 MB)
3│ │ │ │ 05 曲目 5【01资源网:01zykk.com】.wma (1.86 MB)
3│ │ │ │ 04 曲目 4【01资源网:01zykk.com】.wma (2.1 MB)
3│ │ │ │ 03 曲目 3【01资源网:01zykk.com】.wma (2.6 MB)
3│ │ │ │ 02 曲目 2【01资源网:01zykk.com】.wma (2.54 MB)
3│ │ │ │ 01 曲目 1【01资源网:01zykk.com】.wma (2.08 MB)
2│ │ ├─TOMBO十孔口琴入门教材配套CD [文件夹大小:12.94 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 22]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 21 示范演奏【01资源网:01zykk.com】.wma (3.23 MB)
3│ │ │ │ 20 模仿火车行进和汽笛的音色【01资源网:01zykk.com】.wma (577.33 KB)
3│ │ │ │ 19 三吐音【01资源网:01zykk.com】.wma (122.13 KB)
3│ │ │ │ 18 双吐音【01资源网:01zykk.com】.wma (151.31 KB)
3│ │ │ │ 17 单吐音【01资源网:01zykk.com】.wma (197.99 KB)
3│ │ │ │ 16 Folk Blues special演奏2【01资源网:01zykk.com】.wma (1.62 MB)
3│ │ │ │ 15 Folk Blues special演奏1【01资源网:01zykk.com】.wma (1.54 MB)
3│ │ │ │ 14 加上压音吹奏的Folk Blues special【01资源网:01zykk.com】.wma (513.13 KB)
3│ │ │ │ 13 压音技巧练习【01资源网:01zykk.com】.wma (308.88 KB)
3│ │ │ │ 12 压音的呼吸【01资源网:01zykk.com】.wma (215.5 KB)
3│ │ │ │ 11 加上颤音吹奏的Folk Blues special【01资源网:01zykk.com】.wma (518.97 KB)
3│ │ │ │ 10 颤音(快速时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (116.29 KB)
3│ │ │ │ 09 颤音(慢速时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (180.49 KB)
3│ │ │ │ 08 加上手振音吹奏的Folk Blues special【01资源网:01zykk.com】.wma (518.97 KB)
3│ │ │ │ 07 手振音(双手手掌快速一张一合时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (133.8 KB)
3│ │ │ │ 06 手振音(双手手掌慢速一张一合时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (174.65 KB)
3│ │ │ │ 05 手振音(双手手掌闭合时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (151.31 KB)
3│ │ │ │ 04 手振音(双手手掌张开时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (157.14 KB)
3│ │ │ │ 03 Folk Blues special(快速)【01资源网:01zykk.com】.wma (518.97 KB)
3│ │ │ │ 02 Folk Blues special(慢速)【01资源网:01zykk.com】.wma (670.71 KB)
3│ │ │ │ 01 示范演奏【01资源网:01zykk.com】.wma (1.45 MB)
2│ │ ├─TOMBO24孔复音口琴入门教学CD [文件夹大小:34.83 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
3│ │ │ │ 13 快乐的口琴音乐【01资源网:01zykk.com】.wma (5.87 MB)
3│ │ │ │ 12 【故乡】卡拉OK伴奏【01资源网:01zykk.com】.wma (1.12 MB)
3│ │ │ │ 11 用卡拉OK伴奏,吹奏【故乡】【01资源网:01zykk.com】.wma (1.25 MB)
3│ │ │ │ 10 【故乡】练习2【01资源网:01zykk.com】.wma (909.92 KB)
3│ │ │ │ 09 【故乡】练习1【01资源网:01zykk.com】.wma (1.61 MB)
3│ │ │ │ 08 【小星星】练习2【01资源网:01zykk.com】.wma (927.42 KB)
3│ │ │ │ 07 【小星星】练习1【01资源网:01zykk.com】.wma (3.09 MB)
3│ │ │ │ 06 学会找音【01资源网:01zykk.com】.wma (2.77 MB)
3│ │ │ │ 05 1、2、3、4的音阶【01资源网:01zykk.com】.wma (8.3 MB)
3│ │ │ │ 04 吹1、3、5【01资源网:01zykk.com】.wma (2.76 MB)
3│ │ │ │ 03 吹出完美的音色【01资源网:01zykk.com】.wma (1.51 MB)
3│ │ │ │ 02 熟悉口琴【01资源网:01zykk.com】.wma (3.66 MB)
3│ │ │ │ 01 解说【01资源网:01zykk.com】.wma (1.08 MB)
1│ ├─24孔复音口琴视频教程系列 [文件夹大小:62.54 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第一课-口琴一日通_高清.mp4 (21.14 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第四课-口琴一日通_高清.mp4 (16.14 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第三课-口琴一日通_高清.mp4 (15.19 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第二课-口琴一日通 高清_标清.flv (10.07 MB)
1│ ├─24孔复音C调口琴教学视频 [文件夹大小:652.82 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 0]
2│ │ ├─24孔初级视频教程 [文件夹大小:652.82 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
3│ │ │ │ 学复音口琴.CHM (4.48 MB)
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程07.DAT (34.94 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程06.DAT (115.16 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程05.DAT (76.88 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程04.DAT (85.66 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程03.DAT (116.18 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程02.DAT (154.52 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程01.DAT (64.99 MB)
1│ ├─10孔布鲁斯口琴视频教程 [文件夹大小:126.81 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 26]
2│ │ │ 口琴问答教程:十孔口琴压音下巴的动作_标清.flv (3.84 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]影响口琴压音快速吹奏因素_标清.flv (14.73 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]一把标准的十孔口琴到底能吹出多少个调以及音阶_标清.flv (1.82 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]新式吹法与旧式吹法的比较_标清.flv (4.06 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]我可以用C调口琴吹奏D调的曲子吗_标清.flv (3.33 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]为什么C调口琴吹2D很吃力_标清.flv (3.82 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]体验口琴吹奏的乐趣_标清.flv (1.54 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔口琴多孔含法产生的吹奏技巧_标清.flv (4.27 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔布鲁斯口琴维修定制_标清.flv (6.27 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔布鲁斯口琴吹奏中文_标清.flv (14.73 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔布鲁斯口琴Blues Phoenix_标清.flv (14.73 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]三孔压音A求救_标清.flv (2.15 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]弱弱问一句,到底压音是什么呀_标清.flv (3.23 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]请问压音时下巴的位置问题_标清.flv (2.44 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]请问从草堂新买的MR200该如何清洗_标清.flv (2.94 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]请问半音阶口琴可以反方向持琴吗?_标清.flv (4.28 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]每天的练琴时间在多长比较适宜_标清.flv (3.27 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]口琴压音为什么会出现高频啸声_标清.flv (2.76 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]口琴压音快速吹奏的技巧_标清.flv (10.77 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]关于吹孔间的移动技巧_标清.flv (2.14 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]吹琴的时候能涂点嘴唇膏或润滑油么_标清.flv (3.1 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]吹单音时舌头怎么放_标清.flv (2.31 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]才收到Blues Phoenix凤凰10孔口琴的感觉[高音符]_标清.flv (4.88 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]不喜欢布鲁斯,还可以吹什么_标清.flv (2.86 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]24孔口琴和10孔口琴_标清.flv (4.1 MB)
2│ │ │ 10孔布鲁斯口琴国外大师视频经典教程_标清.flv (2.44 MB)
1│ ├─10孔布鲁斯口琴教程 [文件夹大小:302.5 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 17]
2│ │ ├─口琴考级曲谱 [文件夹大小:7.47 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─梁祝 [文件夹大小:400.13 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
4│ │ │ │ │ 20100419092721240.jpg (32.98 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092659982.jpg (90.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092638424.jpg (88.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092617852.jpg (99.51 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092542695.jpg (89.18 KB)
3│ │ │ ├─考级一级曲谱 [文件夹大小:184.35 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
4│ │ │ │ │ 20100701033407268.jpg (59.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033344777.jpg (42.21 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033341527.jpg (82.31 KB)
3│ │ │ ├─考级五级曲谱 [文件夹大小:845.08 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100702092257325.jpg (58.59 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092042344.jpg (57.48 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091903261.jpg (55.6 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091636763.jpg (76.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701044001116.jpg (51.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043701660.jpg (70.52 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043531850.jpg (69.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043325682.jpg (81.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042953453.jpg (107.8 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042754694.jpg (81.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042533993.jpg (69.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042205918.jpg (65.28 KB)
3│ │ │ ├─考级四级曲谱 [文件夹大小:701.05 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 20100701041841529.jpg (50.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041616521.jpg (77.26 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041338136.jpg (52.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041046458.jpg (48.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040841168.jpg (59.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040556671.jpg (67.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040425544.jpg (66.75 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040231303.jpg (65.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040012661.jpg (77.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035756493.jpg (74.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035633109.jpg (62.39 KB)
3│ │ │ ├─考级十级曲谱 [文件夹大小:903.77 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100704042008153.jpg (69.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041633873.jpg (103.12 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041040691.jpg (104.41 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040648167.jpg (48.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040223444.jpg (115.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035723844.jpg (76.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035137221.jpg (103.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704034837675.jpg (108.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033813529.jpg (105.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033027777.jpg (69.19 KB)
3│ │ │ ├─考级十二级曲谱 [文件夹大小:0 Byte 子文件夹数: 0 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─考级三级曲谱 [文件夹大小:257.5 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100701034532683.jpg (69.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034523974.jpg (57.37 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034514677.jpg (63.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034505660.jpg (67.29 KB)
3│ │ │ ├─考级七级曲谱 [文件夹大小:1.02 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 20100702110958437.jpg (79.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702110655631.jpg (70.47 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105754214.jpg (89.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105516442.jpg (92.34 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105156525.jpg (118.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104755248.jpg (132.5 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104210360.jpg (49.29 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104023343.jpg (94.31 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702103316912.jpg (118.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102910897.jpg (58.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102439792.jpg (66.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102005991.jpg (76.12 KB)
3│ │ │ ├─考级六级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 17]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100702101521388.jpg (23.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101300689.jpg (63.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101024304.jpg (44.1 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100744998.jpg (79.11 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100444371.jpg (79.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100239458.jpg (79 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100047184.jpg (87.91 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095831293.jpg (56.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095449779.jpg (67.68 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095038682.jpg (89.89 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702094851274.jpg (89.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093956378.jpg (84.76 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093802818.jpg (84.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093326691.jpg (41.38 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093123751.jpg (92.82 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092621803.jpg (66.44 KB)
3│ │ │ ├─考级九级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 20100704032416829.jpg (92.19 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031954247.jpg (88.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031509988.jpg (73.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031306877.jpg (101.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030906317.jpg (79.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030626869.jpg (66.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030348135.jpg (135.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030006637.jpg (76.49 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025801655.jpg (52.81 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025556734.jpg (91.56 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025004257.jpg (97.93 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024604754.jpg (60.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024213575.jpg (111.72 KB)
3│ │ │ ├─考级二级曲谱 [文件夹大小:121.01 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 20100701033835638.jpg (55.15 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033826148.jpg (65.85 KB)
3│ │ │ ├─考级八级曲谱 [文件夹大小:931 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100702114254916.jpg (135.87 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113833491.jpg (67.72 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113659870.jpg (54.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113423165.jpg (80.05 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113143510.jpg (86.36 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112655272.jpg (70.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112359367.jpg (84 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112032786.jpg (83.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111654914.jpg (98.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111431147.jpg (89.73 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111125875.jpg (80.92 KB)
2│ │ ├─7张光碟集合的口琴教程CD(请注意:只有声音播放) [文件夹大小:268.78 MB 子文件夹数: 7 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─中外名曲上海电台音乐专题CD1 [文件夹大小:67.27 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 15]
4│ │ │ │ │ 15 曲目 15【01资源网:01zykk.com】.wma (4.63 MB)
4│ │ │ │ │ 14 曲目 14【01资源网:01zykk.com】.wma (7.32 MB)
4│ │ │ │ │ 13 曲目 13【01资源网:01zykk.com】.wma (4.78 MB)
4│ │ │ │ │ 12 曲目 12【01资源网:01zykk.com】.wma (2.97 MB)
4│ │ │ │ │ 11 曲目 11【01资源网:01zykk.com】.wma (5.27 MB)
4│ │ │ │ │ 10 曲目 10【01资源网:01zykk.com】.wma (8.11 MB)
4│ │ │ │ │ 09 曲目 9【01资源网:01zykk.com】.wma (4.05 MB)
4│ │ │ │ │ 08 曲目 8【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 07 曲目 7【01资源网:01zykk.com】.wma (6.53 MB)
4│ │ │ │ │ 06 曲目 6【01资源网:01zykk.com】.wma (2.07 MB)
4│ │ │ │ │ 05 曲目 5【01资源网:01zykk.com】.wma (4.76 MB)
4│ │ │ │ │ 04 曲目 4【01资源网:01zykk.com】.wma (5.12 MB)
4│ │ │ │ │ 03 曲目 3【01资源网:01zykk.com】.wma (3.68 MB)
4│ │ │ │ │ 02 曲目 2【01资源网:01zykk.com】.wma (4.35 MB)
4│ │ │ │ │ 01 曲目 1【01资源网:01zykk.com】.wma (2.09 MB)
3│ │ │ ├─斎藤寿孝ハーモニカ・イリュージョン① 永遠のハーモニカ~地上の星~ [文件夹大小:33.21 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
4│ │ │ │ │ 10 昴【01资源网:01zykk.com】.wma (4.18 MB)
4│ │ │ │ │ 09 明日があるさ【01资源网:01zykk.com】.wma (3.01 MB)
4│ │ │ │ │ 08 花【01资源网:01zykk.com】.wma (3.67 MB)
4│ │ │ │ │ 07 上を向いて歩こう【01资源网:01zykk.com】.wma (2.81 MB)
4│ │ │ │ │ 06 亜麻色の髪の乙女【01资源网:01zykk.com】.wma (3.16 MB)
4│ │ │ │ │ 05 北の国から【01资源网:01zykk.com】.wma (2.64 MB)
4│ │ │ │ │ 04 島唄【01资源网:01zykk.com】.wma (3.23 MB)
4│ │ │ │ │ 03 熱き心に【01资源网:01zykk.com】.wma (3.85 MB)
4│ │ │ │ │ 02 大きな古時計【01资源网:01zykk.com】.wma (2.9 MB)
4│ │ │ │ │ 01 地上の星【01资源网:01zykk.com】.wma (3.76 MB)
3│ │ │ ├─我的第一本口琴教程(吉他伴奏CD) [文件夹大小:33.63 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 27 曲目 27【01资源网:01zykk.com】.wma (2.64 MB)
4│ │ │ │ │ 26 曲目 26【01资源网:01zykk.com】.wma (2.1 MB)
4│ │ │ │ │ 25 曲目 25【01资源网:01zykk.com】.wma (1.62 MB)
4│ │ │ │ │ 24 曲目 24【01资源网:01zykk.com】.wma (1.53 MB)
4│ │ │ │ │ 23 曲目 23【01资源网:01zykk.com】.wma (2 MB)
4│ │ │ │ │ 22 曲目 22【01资源网:01zykk.com】.wma (1.52 MB)
4│ │ │ │ │ 21 曲目 21【01资源网:01zykk.com】.wma (2.41 MB)
4│ │ │ │ │ 20 曲目 20【01资源网:01zykk.com】.wma (1.82 MB)
4│ │ │ │ │ 19 曲目 19【01资源网:01zykk.com】.wma (1.82 MB)
4│ │ │ │ │ 18 曲目 18【01资源网:01zykk.com】.wma (1.18 MB)
4│ │ │ │ │ 17 曲目 17【01资源网:01zykk.com】.wma (676.62 KB)
4│ │ │ │ │ 16 曲目 16【01资源网:01zykk.com】.wma (1.58 MB)
4│ │ │ │ │ 15 曲目 15【01资源网:01zykk.com】.wma (1.61 MB)
4│ │ │ │ │ 14 曲目 14【01资源网:01zykk.com】.wma (1.36 MB)
4│ │ │ │ │ 13 曲目 13【01资源网:01zykk.com】.wma (1.24 MB)
4│ │ │ │ │ 12 曲目 12【01资源网:01zykk.com】.wma (1.14 MB)
4│ │ │ │ │ 11 曲目 11【01资源网:01zykk.com】.wma (454.86 KB)
4│ │ │ │ │ 10 曲目 10【01资源网:01zykk.com】.wma (1.84 MB)
4│ │ │ │ │ 09 曲目 9【01资源网:01zykk.com】.wma (734.98 KB)
4│ │ │ │ │ 08 曲目 8【01资源网:01zykk.com】.wma (670.79 KB)
4│ │ │ │ │ 07 曲目 7【01资源网:01zykk.com】.wma (501.54 KB)
4│ │ │ │ │ 06 曲目 6【01资源网:01zykk.com】.wma (501.54 KB)
4│ │ │ │ │ 05 曲目 5【01资源网:01zykk.com】.wma (524.89 KB)
4│ │ │ │ │ 04 曲目 4【01资源网:01zykk.com】.wma (664.95 KB)
4│ │ │ │ │ 03 曲目 3【01资源网:01zykk.com】.wma (548.23 KB)
4│ │ │ │ │ 02 曲目 2【01资源网:01zykk.com】.wma (548.23 KB)
4│ │ │ │ │ 01 曲目 1【01资源网:01zykk.com】.wma (548.23 KB)
3│ │ │ ├─我的第一本口琴教程——吹奏示范CD [文件夹大小:33.38 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
4│ │ │ │ │ 28 练习曲【01资源网:01zykk.com】.wma (776.03 KB)
4│ │ │ │ │ 27 我们的时光【01资源网:01zykk.com】.wma (2.67 MB)
4│ │ │ │ │ 26 夏季里【01资源网:01zykk.com】.wma (2.13 MB)
4│ │ │ │ │ 25 丹尼男孩【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 24 昨天【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 23 月亮河【01资源网:01zykk.com】.wma (1.96 MB)
4│ │ │ │ │ 22 我的肯塔基老家【01资源网:01zykk.com】.wma (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 21 我的路【01资源网:01zykk.com】.wma (2.28 MB)
4│ │ │ │ │ 20 (天鹅湖)片段【01资源网:01zykk.com】.wma (1.77 MB)
4│ │ │ │ │ 19 绿袖子【01资源网:01zykk.com】.wma (1.8 MB)
4│ │ │ │ │ 18 希望【01资源网:01zykk.com】.wma (1.15 MB)
4│ │ │ │ │ 17 剪羊毛【01资源网:01zykk.com】.wma (665.15 KB)
4│ │ │ │ │ 16 雪绒花【01资源网:01zykk.com】.wma (1.52 MB)
4│ │ │ │ │ 15 (新大陆交响曲)主题【01资源网:01zykk.com】.wma (1.53 MB)
4│ │ │ │ │ 14 故乡的亲人【01资源网:01zykk.com】.wma (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 13 茉莉花【01资源网:01zykk.com】.wma (1.2 MB)
4│ │ │ │ │ 12 很久以前【01资源网:01zykk.com】.wma (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ 11 红蜻蜓【01资源网:01zykk.com】.wma (425.88 KB)
4│ │ │ │ │ 10 多那多那【01资源网:01zykk.com】.wma (1.8 MB)
4│ │ │ │ │ 09 四季歌【01资源网:01zykk.com】.wma (706 KB)
4│ │ │ │ │ 08 小红帽【01资源网:01zykk.com】.wma (630.13 KB)
4│ │ │ │ │ 07 火车开啦【01资源网:01zykk.com】.wma (460.89 KB)
4│ │ │ │ │ 06 苏珊娜【01资源网:01zykk.com】.wma (460.89 KB)
4│ │ │ │ │ 05 赛船【01资源网:01zykk.com】.wma (484.23 KB)
4│ │ │ │ │ 04 闪烁的小星【01资源网:01zykk.com】.wma (630.14 KB)
4│ │ │ │ │ 03 玛丽有之小羊羔【01资源网:01zykk.com】.wma (501.75 KB)
4│ │ │ │ │ 02 火车【01资源网:01zykk.com】.wma (501.74 KB)
4│ │ │ │ │ 01 演奏第一个音【01资源网:01zykk.com】.wma (501.75 KB)
3│ │ │ ├─美妙.难忘的中外口琴(20首)独奏、合奏精选CD2 [文件夹大小:53.52 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 20]
4│ │ │ │ │ 20 曲目 20【01资源网:01zykk.com】.wma (2.39 MB)
4│ │ │ │ │ 19 曲目 19【01资源网:01zykk.com】.wma (3.36 MB)
4│ │ │ │ │ 18 曲目 18【01资源网:01zykk.com】.wma (2.78 MB)
4│ │ │ │ │ 17 曲目 17【01资源网:01zykk.com】.wma (2.21 MB)
4│ │ │ │ │ 16 曲目 16【01资源网:01zykk.com】.wma (2.21 MB)
4│ │ │ │ │ 15 曲目 15【01资源网:01zykk.com】.wma (2.37 MB)
4│ │ │ │ │ 14 曲目 14【01资源网:01zykk.com】.wma (2.01 MB)
4│ │ │ │ │ 13 曲目 13【01资源网:01zykk.com】.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 12 曲目 12【01资源网:01zykk.com】.wma (4.1 MB)
4│ │ │ │ │ 11 曲目 11【01资源网:01zykk.com】.wma (2.97 MB)
4│ │ │ │ │ 10 曲目 10【01资源网:01zykk.com】.wma (1.65 MB)
4│ │ │ │ │ 09 曲目 9【01资源网:01zykk.com】.wma (3.86 MB)
4│ │ │ │ │ 08 曲目 8【01资源网:01zykk.com】.wma (3 MB)
4│ │ │ │ │ 07 曲目 7【01资源网:01zykk.com】.wma (4.58 MB)
4│ │ │ │ │ 06 曲目 6【01资源网:01zykk.com】.wma (3.27 MB)
4│ │ │ │ │ 05 曲目 5【01资源网:01zykk.com】.wma (1.86 MB)
4│ │ │ │ │ 04 曲目 4【01资源网:01zykk.com】.wma (2.1 MB)
4│ │ │ │ │ 03 曲目 3【01资源网:01zykk.com】.wma (2.6 MB)
4│ │ │ │ │ 02 曲目 2【01资源网:01zykk.com】.wma (2.54 MB)
4│ │ │ │ │ 01 曲目 1【01资源网:01zykk.com】.wma (2.08 MB)
3│ │ │ ├─TOMBO十孔口琴入门教材配套CD [文件夹大小:12.94 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 22]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 21 示范演奏【01资源网:01zykk.com】.wma (3.23 MB)
4│ │ │ │ │ 20 模仿火车行进和汽笛的音色【01资源网:01zykk.com】.wma (577.33 KB)
4│ │ │ │ │ 19 三吐音【01资源网:01zykk.com】.wma (122.13 KB)
4│ │ │ │ │ 18 双吐音【01资源网:01zykk.com】.wma (151.31 KB)
4│ │ │ │ │ 17 单吐音【01资源网:01zykk.com】.wma (197.99 KB)
4│ │ │ │ │ 16 Folk Blues special演奏2【01资源网:01zykk.com】.wma (1.62 MB)
4│ │ │ │ │ 15 Folk Blues special演奏1【01资源网:01zykk.com】.wma (1.54 MB)
4│ │ │ │ │ 14 加上压音吹奏的Folk Blues special【01资源网:01zykk.com】.wma (513.13 KB)
4│ │ │ │ │ 13 压音技巧练习【01资源网:01zykk.com】.wma (308.88 KB)
4│ │ │ │ │ 12 压音的呼吸【01资源网:01zykk.com】.wma (215.5 KB)
4│ │ │ │ │ 11 加上颤音吹奏的Folk Blues special【01资源网:01zykk.com】.wma (518.97 KB)
4│ │ │ │ │ 10 颤音(快速时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (116.29 KB)
4│ │ │ │ │ 09 颤音(慢速时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (180.49 KB)
4│ │ │ │ │ 08 加上手振音吹奏的Folk Blues special【01资源网:01zykk.com】.wma (518.97 KB)
4│ │ │ │ │ 07 手振音(双手手掌快速一张一合时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (133.8 KB)
4│ │ │ │ │ 06 手振音(双手手掌慢速一张一合时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (174.65 KB)
4│ │ │ │ │ 05 手振音(双手手掌闭合时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (151.31 KB)
4│ │ │ │ │ 04 手振音(双手手掌张开时的音色)【01资源网:01zykk.com】.wma (157.14 KB)
4│ │ │ │ │ 03 Folk Blues special(快速)【01资源网:01zykk.com】.wma (518.97 KB)
4│ │ │ │ │ 02 Folk Blues special(慢速)【01资源网:01zykk.com】.wma (670.71 KB)
4│ │ │ │ │ 01 示范演奏【01资源网:01zykk.com】.wma (1.45 MB)
3│ │ │ ├─TOMBO24孔复音口琴入门教学CD [文件夹大小:34.83 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 13 快乐的口琴音乐【01资源网:01zykk.com】.wma (5.87 MB)
4│ │ │ │ │ 12 【故乡】卡拉OK伴奏【01资源网:01zykk.com】.wma (1.12 MB)
4│ │ │ │ │ 11 用卡拉OK伴奏,吹奏【故乡】【01资源网:01zykk.com】.wma (1.25 MB)
4│ │ │ │ │ 10 【故乡】练习2【01资源网:01zykk.com】.wma (909.92 KB)
4│ │ │ │ │ 09 【故乡】练习1【01资源网:01zykk.com】.wma (1.61 MB)
4│ │ │ │ │ 08 【小星星】练习2【01资源网:01zykk.com】.wma (927.42 KB)
4│ │ │ │ │ 07 【小星星】练习1【01资源网:01zykk.com】.wma (3.09 MB)
4│ │ │ │ │ 06 学会找音【01资源网:01zykk.com】.wma (2.77 MB)
4│ │ │ │ │ 05 1、2、3、4的音阶【01资源网:01zykk.com】.wma (8.3 MB)
4│ │ │ │ │ 04 吹1、3、5【01资源网:01zykk.com】.wma (2.76 MB)
4│ │ │ │ │ 03 吹出完美的音色【01资源网:01zykk.com】.wma (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 02 熟悉口琴【01资源网:01zykk.com】.wma (3.66 MB)
4│ │ │ │ │ 01 解说【01资源网:01zykk.com】.wma (1.08 MB)
2│ │ │ 音乐知识之五线谱.doc (112 KB)
2│ │ │ 学习五线谱(初学者专用).doc (1.51 MB)
2│ │ │ 乐理知识.doc (39 KB)
2│ │ │ 乐理.doc (946.5 KB)
2│ │ │ 口琴试吹.doc (140.03 KB)
2│ │ │ 口琴入门.doc (54.5 KB)
2│ │ │ 口琴教程.doc (44 KB)
2│ │ │ 口琴简谱.doc (344.5 KB)
2│ │ │ 口琴吹奏法.doc (284 KB)
2│ │ │ 基础乐理.doc (1.54 MB)
2│ │ │ 布鲁斯口琴入门解答(免费奉送广大琴友).doc (62.5 KB)
2│ │ │ 布鲁斯口琴(十孔口琴)音阶对照表.doc (55.5 KB)
2│ │ │ 《跟美国名师学口琴》中.doc (9.93 MB)
2│ │ │ 《跟美国名师学口琴》下.doc (5.31 MB)
2│ │ │ 《跟美国名师学口琴》上.doc (5.74 MB)
2│ │ │ 10孔布鲁斯口琴教程.doc (7.76 KB)
2│ │ │ 10孔布鲁斯BLUE口琴教程.doc (174 KB)

————————————

(本资源为SVIP群分享,◉ 文件路径:【SVIP分类课程6.0】-【实用技能】,仅供内部学习交流用,不公开售卖!

🎁 点击成为VIP ☛  一次性打包获取本站全部资源+赠送2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)+01专属代找服务

1、本站所有资源均来源于互联网,如有侵权请邮件联系站长!
2、本站官方微信号:zscb8899,公众号:01资源共享平台
01资源网 » 11G口琴全套培训学习视频+电子书教程百度网盘资源合集,考级曲谱/新手入门进阶/口琴自学知识/10孔布鲁斯24孔复音口琴……

发表评论

01资源站提供各类优质电子书合集/神软件/神网站/常用软件/视频珍藏合集等资源

01主页 成为会员